Văn lớp 8

Soạn bài Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh, Ngữ văn lớp 8

Soạn bài Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh, Ngữ văn lớp 8

Văn mẫu Người ấy sống mãi trong lòng tôi, (người bạn, thầy, người thân...)

Văn mẫu Người ấy sống mãi trong lòng tôi, (người bạn, thầy, người thân...)

Văn mẫu Tôi thấy mình đã khôn lớn

Văn mẫu Tôi thấy mình đã khôn lớn

Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học