Tổng hợp 20 cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản khi đi phỏng vấn xin việc

Tổng hợp 20 cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản khi đi phỏng vấn xin việc

 • Admin
 • 14-03-2020
 • 514 view

Bạn đã thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc giới thiệu bản thân khi phỏng vấn chưa. Thống kê cho thấy 80% NTD thường bị “thu hút” với những ứng viên có phần giới thiệu bản thân hấp dẫn trước khi hỏi những câu hỏi liên quan. Hiểu được điều này JobNow sẽ chia sẻ cho bạn cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản thu hút nhà tuyển dụng trong buổi phỏng vấn.

Tổng hợp 20 cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản khi đi phỏng vấn xin việc

Với 20+ câu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản này có thể sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong mỗi buổi phỏng vấn bằng tiếng anh đầy khó khăn.

Câu hỏi giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh đơn giản 

Tell me a litter about yourself :”Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn”

Với câu hỏi này mục đích nhà tuyển dụng không phải muốn hỏi quê quán bạn ở đâu, bạn học trường nào, tốt nghiệp loại gì vì những thông tin đó thể hiện rõ trên  CV  rồi.

Mục đích cần những câu trả lời rõ nét hơn để đánh giá được mức độ phù hợp của bạn với công việc. Vì vậy hãy trả lời câu hỏi về bạn nhưng gắn liền với công việc, thay vì những điều gắn với thông tin cá nhân.

Cách trả lời phỏng vấn giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh ngắn gọn

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh khi phỏng vấn xin việc
Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh khi phỏng vấn xin việc

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh xin việc với ứng viên chưa có kinh nghiệm

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản ở Hiện tại:
 • I am a recent graduate student at University of Commerce. My major is Business Administration. I have spent  three years improving my skill in Marketing.

Tôi là sinh viên mới ra trường của Đại Học Thương mại. Chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tôi đã dành 3 năm phát triển kỹ năng Marketing.

 • I am the final year student who has spent 4 years during my university time studying hard and improving my skills in Accounting.

Tôi là sinh viên năm cuối, dành 4 năm đại học học tập chăm chỉ và cải thiện kỹ năng ở chuyên ngành kế toán

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản ở Quá khứ:
 • Last years, I participated in an internship at a marketing agency, and it taught me analytic, social media skills. This internship fits well with this Marketing position because I had an experience to work in an professional environment, as well as had basic knowledge about Marketing.

Năm ngoái , tôi đã tham gia thực tập tại một công ty Marketing, hoạt động này đã dạy tôi kỹ năng phân tích, truyền thông xã hội. Kỳ thực tập này rất phù hợp với vị trí Marketing này vì tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, cũng như có kiến thức cơ bản về Marketing.

 • Last years, I participated in a Green Summer Volunteer Campaign at my university, and it taught me teamwork skill. This experience fits well with this coordinartor position because I had an experience to work with disadvantaged children, as well as knew how to coordinate the volunteers.

Năm ngoái, tôi đã tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại trường Đại Học, hoạt động này đã dạy cho tôi kỹ năng làm việc nhóm. Trải nghiệm này rất phù hợp với vị trí điều phối viên này vì tôi đã có kinh nghiệm làm việc với trẻ em bất lợi thế, cũng như cách điều phối tình nghiện viên.

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản ở Tương lai:
 • I’m interested in ABC because I can demonstrate my skills in Teamwork, soft skills I am excellent at and I can contribute these strength to  your projects. 

Tôi hứng thú với Công ty ABC vì tôi có thể, thể hiện được những kỹ năng tôi rất xuất sắc – là làm việc nhóm, kỹ năng mềm và tôi có thể đóng góp những thế mạnh này cho dự án của các ông.)

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh xin việc với ứng viên có kinh nghiệm

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh xin việc ở Hiện tại:
 • I have been a Marketing executive at ADT. My main task is to manage the whole Marketing activities.

Tôi hiện đang là nhân viên Marketing tại công ty ADT. Nhiệm vụ chính là quản lý toàn bộ hoạt động Marketing.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh xin việc ở Quá khứ:
 • Before that, I worked at an agency where I worked with three different big educational brands.

Trước đó, tôi đã làm việc tại một đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, ở đây tôi đã từng làm việc với 3 thương hiệu giáo dục lớn.

 • Before that, I worked at  ADT company where I worked with many partners from many countries in the world. 

Trước đó tôi đã làm việc tại công ty ADT nơi tôi đã làm việc với đối tác từ nhiều nước trên thế giới.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ở Tương lai:

 • And while I really enjoyed the work that I did, I’d love to change to have a new challenge in my career, which is why I ‘m so excited about this opportunity with Company ADT

Tuy tôi thực sự yêu  công việc tôi đã làm, tôi muốn thay đổi để có thách thức mới trong công việc, đây cũng là lý do tại sao tôi rất hứng thú về cơ hội làm việc với công ty ADT.

Câu hỏi phỏng vấn bằng Tiếng Anh thường gặp và cách trả lời.

1. What are your strengths? : “Điểm mạnh của bạn là gì?”

Với câu hỏi điểm của bạn là gì bạn nên chuẩn bị thật kỹ những câu trả lời liên quan đến công việc đang ứng tuyển. Hãy nói ra những điểm mạnh thực sự của bạn và những công việc bạn đã thực hiện được trước đó.

Trả lời câu hỏi điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì?
Trả lời câu hỏi điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì?

Nói về điểm mạnh của bản thân bằng Tiếng Anh khi phỏng vấn

 • “I believe my best trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work.”

“Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.”

 • “I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment.”

“Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội. ”

 • “After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it.”

“Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó.

2. “What are your weaknesses” : “Điểm yếu của bạn là gì”

Với câu hỏi về điểm yếu của bạn là gì. Bạn không nên vội vàng liệt kê ra những điểm yếu của bản thân vội, hãy trả lời 1 cách khôn khéo để biến những điểm yếu của bản thân thành điểm mạnh.

Nói về điểm yếu của bản thân bằng Tiếng Anh khi phỏng vấn

 • “This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule.”

“Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay chần chừ. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.”

 • “I feel my weakness is not being detail oriented enough. I’m a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I’m currently working on finding a balance between quantity and quality.”

“Điểm yếu của tôi là chưa có sự định hướng rõ ràng. Tôi là người muốn hoàn thành càng nhiều càng tốt. Tôi nhận ra điều này làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiện tôi đang tìm cách cân bằng giữa số lượng và chất lượng.”

“I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m definitely studying hard to communicate more effectively.”

“ Khả năng tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn.”

3. Câu hỏi về Mục tiêu nghề nghiệp: “What are your short term goals?” : “Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì”

Với câu hỏi về mục tiêu ngắn hạn trong công việc là gì , bạn nên trả lời thành thật trình bày những mong muốn và mục tiêu của mình một cách rõ ràng nhất với nhà tuyển dụng.

Mẫu trả lời câu hỏi: Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì ?

 • “My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to take part in the growth and success of the company I work for.”

“Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho.”

 • “I’ve learned the basics of marketing during my first two years. I want to take the next step by taking on challenging projects. My short term goal is to grow as a marketing analyst.”

“Tôi đã học được những điều cơ bản của việc tiếp thị trong hai năm đầu tiên. Tôi muốn thực hiện bước tiếp theo bằng cách tham gia vào những dự án đầy thách thức. Mục tiêu ngắn hạn của tôi là trở thành một nhà phân tích tiếp thị.”

 • “As a program manager, it’s important to understand all areas of the project. Although I have the technical abilities to be successful in my job, I want to learn different software applications that might help in work efficiency.”

“Là một người quản lý chương trình, điều quan trọng là phải hiểu mọi khía cạnh của dự án. Mặc dù tôi có những khả năng kỹ thuật để thành công trong công việc của tôi, nhưng tôi muốn tìm hiểu những ứng dụng phần mềm khác mà có thể giúp đỡ hiệu quả công việc.”

4. “What are your long term goals?” : “Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì ?”

Trả lời câu hỏi mục tiêu dài hạn bằng Tiếng Anh trong phỏng vấn
Trả lời câu hỏi mục tiêu dài hạn bằng Tiếng Anh trong phỏng vấn

Câu hỏi về mục tiêu dài hạn vừa có ý nghĩa đánh tầm nhìn và sự cầu tiến của bạn, vừa giúp cho nhà tuyển dụng có thể đánh giá bạn có là người sẽ gắn bó với công ty lâu dài hay không.

Vì vậy hãy chuẩn bị sẵn những định hướng mục tiêu của bản thân 1 cách rõ ràng trước khi tham gia phỏng vấn bằng tiêng anh.

Mẫu trả lời câu hỏi :Mục tiêu dài hạn của bản thân bằng Tiếng Anh

 • “I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard.”

“Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ.”

 • “After a successful career, I would love to write a book on office efficiency. I think working smart is important and I have many ideas. So after gaining more experience, I’m going to try to write a book.”

“Sau khi sự nghiệp thành công, tôi muốn viết một cuốn sách về hiệu quả làm việc văn phòng. Tôi nghĩ làm việc một cách thông minh là quan trọng và tôi có nhiều ý tưởng. Vì vậy, sau khi có được nhiều kinh nghiệm hơn, tôi sẽ thử viết một cuốn sách.”

 • “I’ve always loved to teach. I like to grow newer employees and help co-workers where ever I can. So in the future, I would love to be an instructor.”

“Tôi luôn yêu thích việc giảng dạy. Tôi muốn gia tăng những nhân viên mới hơn và giúp đỡ các đồng nghiệp ở bất kỳ nơi nào mà tôi có thể. Vì vậy, trong tương lai, tôi muốn trở thành một giảng viên.”

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh như thế nào trong CV ?

Phần giới thiệu bản thân luôn nằm ở đầu tiên vì thế 1 đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ấn tượng sẽ giúp bạn ghi điểm nhiều hơn trong mắt nhà tuyển dụng. Trong bản CV phần giới thiệu bản thân được trình bày như sau.

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản trong CV
Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản trong CV

Mở đầu cung cấp thông tin cá nhân

 • Bạn cần cung cấp cho nhà tuyển dụng nhưng thông tin cơ bản. Như họ tên, địa chỉ, điện thoại, email trình bày dễ nhìn mạch lạc.

Quá trình làm việc

 • Hãy liệt kê những công việc bạn đã từng làm theo thời gian và viết ra những thành tích đã đạt được khi làm công việc đó nếu có.
 • Nếu bạn là sinh viên mới ra trường thì hãy liệt kê ra những hoạt động xã hội, hay những dự án đã từng tham gia trong thời còn là sinh viên.

Quá trình học tập 

 • Tương tự như việc liệt kê trong quá trình làm việc bạn cũng liệt kê quá trình học tập và nghiên cứu của bản thân theo thời gian. Kể ra bằng cấp bạn nhận được vào khoảng thời gian nào.

Kỹ năng đặc biệt

 • Đây là phần để bạn có thể gây ấn tượng với NTD. Ở đây bạn có thể sử dụng những điểm nổi bật mà bạn có. Sử dụng những tiêu đề hấp dẫn như Special Skills (Kỹ năng đặc biệt) hoặc Unique Qualifications (Các chứng chỉ đáng chú ý).
 • Bạn có thể liệt kê ra những bằng cấp chứng chỉ mà bạn đã đạt được. Để chi tiết hơn và tạo ấn tượng chân thực hơn, hãy nhấn mạnh trình độ hiện tại của bạn: Beginner (sơ cấp), Intermediate (trung cấp), Novice (học việc), Advanced (cao cấp), Fluent (thành thạo),…

Người chứng nhận

 • Cung cấp họ tên và phương thức liên lạc của 1 đến 2 người để nhà tuyển dụng tham khảo thông tin về bạn. Bạn cần nêu rõ mối quan hệ giữa bạn với người chứng nhận, cung cấp số điện thoại, địa chỉ (nơi làm việc hoặc nhà riêng) và email liên hệ.

>> Nhận ngay  mẫu CV  ấn tượng và cách viết thu hút NTD

Những bí quyết để có buổi phỏng vấn bằng tiếng anh thành công

Mẹo trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh
Mẹo trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

Để lại ấn tượng với NTD ngay từ buổi phỏng vấn đầu tiên là điều vô cùng quan trọng. Một ngày có hàng trăm ứng viên đến ứng tuyển NTD sẽ không gọi bạn Vòng 2 nếu bạn không để lại 1 chút ấn tượng nào với họ. 

Vì vậy những chia sẻ hữu ích dưới đây sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng ngay từ vòng phỏng vấn  đầu.

1. Learn about the company, its culture, its products etc

Tìm hiểu về công ty, văn hóa, các sản phẩm của công ty …

2. Dress smartly – your appearance and how you behave can tell people a lot about you.

Lựa chọn trang phục phù hợp – sự xuất hiện của bạn và cách bạn cư xử có thể nói với mọi người rất nhiều về bạn.

3. Be on time, but not too early – this always makes a good impression.

Đến đúng giờ, nhưng không quá sớm – điều này luôn gây được ấn tượng tốt.

4. Smile – first impressions are so important.

Hãy mỉm cười – ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng.

5. Enter the interview room confidently, develop a good rapport with the interviewer – speak clearly, sit up straight in your chair and show that you are interested. And keep smiling!

Bước vào phòng phỏng vấn với phong thái tự tin, xây dựng một ấn tượng tốt với người phỏng vấn – nói rõ ràng, ngồi thẳng lưng trên ghế và cho thấy sự quan tâm với công việc. Và tiếp tục mỉm cười!

6. Explain your experience – tell the interviewer just how your past experience will help in this job.

Nêu lên kinh nghiệm của bạn – hãy nói với người phỏng vấn kinh nghiệm quá khứ của bạn sẽ giúp ích thế nào với công việc này.

7. Explain your experience – tell the interviewer just how your past experience will help in this job.

Hỏi những câu hỏi có ý nghĩa – phỏng vấn đặc biệt thích khi ứng viên đặt câu hỏi cụ thể về những gì công việc đòi hỏi, các mục tiêu của công ty…

8. Ask for the job if you want it – at the end of the interview.

Yêu cầu công việc mà bạn muốn – ở cuối buổi cuộc phỏng vấn.

9. Ask for the job if you want it – at the end of the interview.

Hãy thân thiện với tất cả mọi người – luôn nhã nhặn và lịch sự cho bất cứ ai bạn gặp tại địa điểm phỏng vấn.

10. Say thank you – thank the interviewers in person for taking the time to talk to you.

Nói lời cảm ơn – cảm ơn người phỏng vấn đã dành thời gian cho bạn.

Trên đây là tất cả những gì có trong Tổng hợp 20 cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản khi đi phỏng vấn xin việc mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Tổng hợp 20 cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản khi đi phỏng vấn xin việc, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn