Tiếng Việt lớp 5

Tả người bạn thân của em ở trường

Tả người bạn thân của em ở trường

Tả cô giáo của em đang giảng bài

Tả cô giáo của em đang giảng bài

Lập dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa

Lập dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa

Tả con chó

Tả con chó

Soạn bài Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, phần Kể chuyện

Soạn bài Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, phần Kể chuyện