Tiếng Việt lớp 4

Tả cây bàng

Tả cây bàng

Tả hoa hồng

Tả hoa hồng