Thuật ngữ

Fwb nghĩa là gì?, Fwb ONS là gì

Fwb nghĩa là gì?, Fwb ONS là gì

FA là gì? Ý nghĩa và các kiểu FA trên Facebook hay gặp

FA là gì? Ý nghĩa và các kiểu FA trên Facebook hay gặp

PM là gì? Khi nào dùng PM trong Facebook, xem thời gian

PM là gì? Khi nào dùng PM trong Facebook, xem thời gian

Chấp điếu là gì? xin miễn chấp điếu là như thế nào?

Chấp điếu là gì? xin miễn chấp điếu là như thế nào?

Sapiosexual là gì?

Sapiosexual là gì?

Lol là gì? Ý nghĩa của LOL trong các comment Facebook tiếng Anh

Lol là gì? Ý nghĩa của LOL trong các comment Facebook tiếng Anh

Ví điện tử là gì?

Ví điện tử là gì?

File OBB là gì?

File OBB là gì?

<< < 1 2