Thuật ngữ

Gha là gì?

Gha là gì?

RAM DDR3L là gì?

RAM DDR3L là gì?

=)), :)), :3, :v, ^^ là gì? Ý nghĩa như thế nào?

=)), :)), :3, :v, ^^ là gì? Ý nghĩa như thế nào?

Thực dụng nghĩa là gì? ví dụ minh họa?

Thực dụng nghĩa là gì? ví dụ minh họa?

Fame là gì? Bú Fame, Hám fame có ý nghĩa như thế nào?

Fame là gì? Bú Fame, Hám fame có ý nghĩa như thế nào?

Deso là gì? Dễ sợ hay nghĩa khác?

Deso là gì? Dễ sợ hay nghĩa khác?

SVC là gì? hiểu thế nào trên Facebook

SVC là gì? hiểu thế nào trên Facebook

Spyware là gì? cách phát hiện và loại bỏ phần mềm gián điệp

Spyware là gì? cách phát hiện và loại bỏ phần mềm gián điệp

Thiên di nghĩa là gì? đặt tên cho con gái được không?

Thiên di nghĩa là gì? đặt tên cho con gái được không?

Mlem mlem là gì? List các nhóm Mlem Facebook HOT

Mlem mlem là gì? List các nhóm Mlem Facebook HOT

Acp là gì trên Facebook? có nghĩa như nào?

Acp là gì trên Facebook? có nghĩa như nào?

1 2 > >>