Tổng hợp các bài mẫu viết thư bằng tiếng Anh có dịch sang tiếng Việt

Tổng hợp các bài mẫu viết thư bằng tiếng Anh có dịch sang tiếng Việt

  • Admin
  • 19-03-2020
  • 774 view
Mục lục bài viết:

1. Write the letter to tell your friend about your last holiday

Dear Trang,
How are you? I was very happy when I got a letter from you. I am really happy that you spent a wonderful summer holiday in Sa Pa.  And now, I would like to tell you about my summer holiday. Last summer I visited Cua Lo beach with my parents. We went there by car. We stayed in Binh Minh hotel for a week.
In Cua Lo, we visited a lot of interesting places: Hon Ngu island, Nguyen Su Hoi temple. But the most exciting for me was visiting Hon Ngu island. It  was fantastic and romantic.. Food in Cua Lo is extremely delicious. I especially felt excited with the courses from seafood such as "cua rang me, chao ngao or mam ruoc"
Cua Lo's people are very friendly and warm. So, my parents and I felt happy very comfortable like at home. Well, I told you everything about my holiday. Trang, what places do you want to visit on your next holiday? Why?
I hope to get the answer from you soon.
          Best wishes
Chào Trang
Bạn thế nào? Tôi rất hạnh phúc khi nhận được lá thư từ bạn. Tôi thật sự hạnh phúc rằng bạn đã dành được kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở SaPa. Và bây giờ, tôi muốn kể cho bạn về kỳ nghỉ hè của tôi. Mùa hè trước tôi đã thăm bãi biển cửa lò với bố mẹ tôi. Chúng tôi đi đến đó bằng xe ca. chúng tôi ở khách sạn Bình minh 1 tuần.
Ở cửa lò, chúng tôi thăm rất nhiều nơi tuyệt vời như: đảo hòn Ngu; chùa Nguyen Sư Hội. Nhưng thú vị nhất đối với tôi là thăm đảo Hòn Ngư, Nó rất tuyệt vời và lãng mạn. Thức ăn ở Cửa Lò là đặc biệt ngon. Tôi đặc biệt cảm thấy hào hứng với món ăn từ biển như : Cua rang me, chao ngao, mắm ruốc
 
Con người ở Cửa Lò rất thân thiện và ấm áp, vì vậy bố mẹ tôi và tôi cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái như ở nhà. Tốt, tôi đã kể cho bạn về kỳ nghỉ hè của tôi, Trang, Bạn muốn thăm nơi gì vào kỳ nghỉ hè tiếp theo ? Tại sao?
 
Tôi hy vọng nhận được trả lời từ bạn
Chúc bạn
 

2. You have invited your friend to stay with you next week , but you need to delay this visit. Write a letter to apologise to your friend and explain why the visit has to be delayed.

Dear Phuong,
          I'm really sorry for having to delay your staying with me next week. I know you want to meet me at my home very much. So do I. Unfortunately, I must change our plan. My grandmother has just had a heart attack. Now, she is in hospital and my family must be there with her. At this time, I will spend time on looking after my grandmother.
          I feel sad that I let you down and I hope you accept my apology. When my grandmother becomes better and comes back home, we will meet each other at my home again, like our plan. Do you agree with me?
         
Your sincerely
 
Chào Phương
Tôi rất xin lỗi phải từ chối sự ở của bạn với tôi vào tuần sau, tôi biết bạn muốn gặp tôi tại nhà của tôi rất nhiều, tôi cũng vậy. thật không may, tôi phải thay đổi kế hoạch của chúng ta. Bà nội tôi vừa bị một cơn đau tim, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện và bố mẹ tôi phải ở đó với bà ấy. thời gian này tôi sẽ dành thời gian để chăm sóc bà tôi
Tôi cảm thấy buồn rằng đã làm bạn thất vọng, và tôi hy vọng bạn chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Khi bà tôi trở nên tốt hơn và trở về nhà, chúng ta sẽ lại gặp nhau tại nhà tôi, như kế hoạch trước của chúng ta. Bạn đồng ý với tôi không?
Thân thương
 
 

3. This is part of a letter you receive from your English pen-friend

Dear Anna,
I have received your letter and I feel so glad when knowing that you had passed your examinations with good marks. You want me to tell you about my own family. I got married eight years ago. And now I have two sons, they are very studious, my first son is five years old. His name is Khanh. My second son is 3 years old, his name is khiem. My wife is an accountant, She is 35 years old, her name is Doan. My family lives in a small house in thai nguyen city. At the weekend, my family often goes to visit our parents. Sometimes, we stay at home and clean the house. Now I am preparing for my master entrance examination.it is very hard for me but I try my best, to pass the exam.
I have told you something about my own family life. How about your family life? Are you ready to let me know about it? I am really excited to hear about it.
Best wishes to you.
 
Chào Anna
Tôi đã nhận được lá thư của bạn và cảm thấy rất vui khi biết rằng bạn đã qua được kỳ khi với thứ hạng tốt, bạn muốn tôi kể về gia đình của tôi. Tôi đã cưới 8 năm trước. và bây giờ tôi có hai đứa con trai chúng rất ngoan, đứa con trai lớn của tôi 5 tuổi tên nó là Khanh. Đứa thứ 2 được 3 tuổi tên nó là Khiêm. Vợ tôi là một kế toán cô ấy 35 tuổi, tên cô ấy là Đoan. Gia đình tôi sống trong một căn nhà nhỏ ở thành phố thái nguyên. Vào cuối tuần, gia đình tôi thường đi thăm bố mẹ của chúng tôi, thỉnh thoảng chúng tôi ở nhà lau don nhà cửa.Bây giờ tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi cao học, nó rất vất vả đối với tôi nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua kỳ thi
Tôi vừa kể xong cho bạn vài thứ về cuộc sống gia đình tôi. Cuộc sống gia đình bạn thế nào. Bạn sẵn sàng để tôi biết về nó không?  Tôi thực sự hào hứng để nghe về nó
    Chúc mừng đến bạn

4. You have just been on a visit to another country. You are writing a letter to your English friend. You describe what you saw and how you left.

Dear Jane,
How are you? I have just had a two week holiday in Australia. I would like to tell you something about my trip. I was very happy that I visited Melbourne- Australia with my parents. We flew to Melbourne and stayed in a hotel in the centre of Melbourne.
        In Melbourne, we visited a lot of interesting places: museum, Vitoria square, Footscray market. The view of Melbourne was fantastic and romantic. But the most exciting for me was visiting Philip island. I could see a lot of penguin there.  Food in Melbourne was quite good. I especially felt excited with the Chinese food when we visited China town in Australia.
        Australian people are very friendly and warm. So, my parents and I felt very comfortable and like at home. Well, I told you everything about my holiday. What places do you want to visit on your next time? Why?
          I hope to get the answer from you.
          Best wishes
Chào Jane
Bạn thế nào? Tôi vừa có 2 tuần nghỉ ở Australia. Tôi muốn kể cho bạn vài thứ về chuyến đi của tôi. Tôi đã rất hạnh phúc rằng tôi đã thăm Melbourne Aus.. với bố mẹ của tôi. Chúng tôi đã bay đến Melbourne và đã ở trong một khách sạn ở trung tâm Melbourne.
ở Melbourne, chúng tôi đã thăm rất nhiều nơi thú vị như: bảo tàng; quảng trường Victoria; chợ Footscray. Cảnh của Melbourne tuyệt vời và lãng mạn. Nhưng điều thú vị nhất đối với tôi là thăm đảo Philip. Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều chim cánh cụt ở đây. Thức ăn ở Melbourne khá tốt. Tôi đặc biệt cảm thấy háo hức với thức ăn T.Quốc, khi chúng tôi thăm thị trấn TQ ở Aus
Con người Aus rất thân thiện và ấm áp, vì vậy bố mẹ tôi và tôi cảm thấy rất hào hứng và thoải mái như ở nhà. Tốt, tôi đã kể cho bạn về kỳ nghỉ của tôi. Bạn muốn thăm nơi gì vào thời gian tiếp theo ? Tại sao?
Tôi hy vọng nhận được trả lời từ bạn
Chúc bạn
 
 

5.  Write an email to your friend. Invite him or her to dinner and give details of the restaurant. Include the date and the time and the name, location and type of restaurant. 

       
Dear Tung,
        How are you? I hope you are doing well at university these days. You haven't written to me about your examinations but I believe that you passed your exam easyly.
        Anyway, on June 2nd, 2013 will be my birthday. To celebrate my 35th birthday, I am going to hold a warm dinner at manh hoach restaurant near Luc quan crossroad, Co Dong, Son tay, Ha Noi at 6.00 in the evening of the 2nd next Sunday. I am going to invite all of my friends. I will be very eager to meet you in there
            The dinner will start at 6 o clock, but you can come more earlier and we can go fishing at the lake. Bring your wife along with you too. Don't be late.
        I hope you would accept my invitation.
       Your sincerely,
 
Chào Tung
Bạn thế nào? Tôi hy vọng bạn làm tốt tại trường đại học những ngày này. Bạn không viết cho tôi về kỳ thi của bạn, nhưng tôi tin rằng bạn đã vượt qua kỳ thi của ban dễ dàng
Dù sao, vào tháng 7 ngày 2, năm13 sẽ là ngày sinh nhật của tôi. Lễ kỹ niệm sinh nhật lần thứ 35 của tôi. Tôi sẽ tổ chức một bữa tối ấm áp tại nhà hàng mạnh hoạch gần ngã tư lục Quân, Co Đông, Sơn Tây, Hà Nội. lúc 6h buổi tối của ngày 2 chủ nhật tiếp theo. Tôi sẽ mời tất cả bạn bè của tôi. Tôi  sẽ rất háo hức để gặp bạn ở đó.
Bữa tối bắt đầu lúc 6h nhưng bạn có thể đế sớm và chúng ta có thể đi câu cá dưới hồ. Mang vợ của bạn đi cùng với bạn nhé, đừng đến muộn
 
Tôi hy vọng bạn chấp nhận lời mời của tôi
Thân thương
Học tiếng anh cùng nhau
 
 

Test 1: My family

Good morning teacher!
Nice to meet you today
My full name is Bang Vu Hai,I was born and grew up in THAI NGUYEN city
My topic today is my family Which is very important for me.so I’d like to tell you about members in my family,
I got married in 2005. I have a family with four members, they are my wife, our two children and me. We all live in a house in Thai Nguyen city, it’s about 110 km from here.
My wife is my close friend, she is 35 years old, she’s the same age as me. Her full name is Ngo Thi Mai Doan. She is an accountant, so she is rather busy in her work. In my family Perhaps, she is the most hard working person. She has to look after two sons. She always gets up very early, She prepares breakfast for us. I love her food very much. Whenever I come home, she usually cooks  a lot of food for me. She likes going to the supermarket to buy clothes for us. Her favourite sport is badminton and table tenis, every afternoon, she usually plays sport with me or her friends in her free time.
 
We have two sons. My first son is 5 years olds, he is very studious and my second son is 3 years old, he is abit lazier, but they both are lovely. When they stay at home, my house is in a mess. Sometime they fight each other and make a lot of noise. We always have to remind them to keep peaceful (hoa binh) in my house. Fortunately, They all went to the kindergarten.
 
The last member is me, I have been a learner of Tran Quoc Tuan university for 6 months. I don’t often go home, so I miss my family a lot. I hope my family is always safe and sound.
 
Tôi đã cưới năm 2005. Tôi có một gia đình với bốn thành viên, họ là vợ tôi, hai con của chúng tôi và tôi. Tất cả chúng tôi sống trong một ngôi nhà ở thành phố Thái Nguyên, nó là khoảng 130 km từ đây.
Vợ tôi là bạn thân của tôi, cô ấy 35 tuổi, cô ấy cùng tuổi với tôi. Tên đầy đủ của cô là Ngô Thị Mai Đoan. Cô ấy là một kế toán, vì vậy cô khá bận rộn trong công việc của mình. Trong gia đình của tôi Có lẽ cô ấy là người làm việc chăm chỉ nhất. Cô ấy phải chăm sóc hai con trai. Cô luôn luôn dậy rất sớm, cô chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi Tôi yêu thức ăn của cô ấy rất nhiều. Bất cứ khi nào tôi trở về nhà, cô thường nấu ăn rất nhiều thức ăn cho tôi. Cô ấy thích đi đến siêu thị để mua quần áo cho chúng tôi. Môn thể thao yêu thích của cô ấy là cầu lông và bóng bàn, mỗi buổi chiều, cô thường chơi thể thao với tôi hoặc bạn bè của cô trong thời gian rảnh rỗi của mình.
Chúng tôi có hai con trai. Con trai đầu tiên của tôi là 5 năm tuổi, anh ấy rất ngoan và con trai thứ hai của tôi là 3 tuổi, nó hơi lười hơn, nhưng cả hai đều đáng yêu. Khi chúng ở nhà, ngôi nhà của tôi bưa bộn. Đôi khi chúng đánh nhau và gây nhiều tiếng ồn. Chúng tôi luôn luôn phải nhắc nhở chúng để giữ hòa bình (hoa binh) trong nhà của tôi. May mắn thay, chúng đều đã đi đến trường mẫu giáo.
Thành viên cuối cùng là tôi, tôi đã được một người học của trường đại học Quốc Tuấn Trần trong 6 tháng. Tôi không thường xuyên về nhà, vì vậy tôi nhớ gia đình của tôi rất nhiều. Tôi hy vọng gia đình của tôi luôn luôn là an toàn và âm thanh.
That is all my topic
Thank you very much for your listening
Free talk
How many people are there in your family?
There are……people
Who are they?
They are my……, my……….and….
How old is your father/mother/wife…?
He/She is………..years old
What is his/her job/ What does he/she do?
He/ She is a teacher/ worker….
Who do you love most in your family? Why?
I love all people in my family. Because they are very importance for me and I love my family
How far is it from here to your house?
It is about  130.kilometers. from to my house
How often do you go/come home?
I come home once a week month…..
How do you often go home?
I often go home by motorbike….
How long does it take you to go home by car/ bus…..?
It take me3 hours to go home by car
How do you keep contact/ get in touch with your family?
I keep contact/ get in touch with them by telephone…..
What does your father / mother’s/ sister look like?
She isn’t very tall, a bit fat. She has a around face, a straight nose, a wide forehead, black eyes and straight short black hair. Her skin is white pink t
What does your father/ mother/ sister like doing in your free time?
 

2. Daily routine

Good morning teacher!
Nice to meet you today
My full name is Bang Vu Hai,I was born and grew up in THAI NGUYEN city
My topic today is Daily routine so I’d like to tell you about my habits or my  timetable, It is rule of us.
I always get up at 5 a.m. After getting up. I do morning exercises for about 10 minutes. Then I brush my teeth and wash my face. I have breakfast at 5.30 a.m. Before going to work, I have two or three cups of tea or a cup of coffee.
I start work at 7 a.m. I usually have 6 periods with 2 or 3 subjects. After each period I have 5 minutes break to relax. The morning lessons finish at 11.30 in summer. I often have lunch at 11.45.
After having lunch, I take a nap for an hour. I continue working at 2.00 p.m, I go to school again to study three more periods, sometimes I stay at my unit to revise the lessons. I usually finish my work at 4.30 p.m. I go back to my unit and play sport with my friends.
I usually play table tennis, football, volleyball or badminton until 5 p.m. I like sport because playing sport is good for my health.
I have a bath before having dinner. After having dinner, I often watch television or read newspapers. Then I usually do my home work, prepare lesson for the next day or read book. I often go to the bed at 10.30 p.m.
That is all my activities in a day. I think I like daily routine because I don’t have to think about what I have to do in a day.
 
Tôi luôn luôn thức dậy lúc 5:00 Sau khi thức dậy. Tôi tập thể dục buổi sáng khoảng 10 phút. Sau đó, tôi đánh răng và rửa mặt. Tôi ăn sáng lúc 5:30 Trước khi đi làm, tôi có hai hoặc ba tách trà hoặc một cốc cà phê.
Tôi bắt đầu làm việc lúc 7 giờ sáng tôi thường có 6 tiết với 2 hoặc 3 môn. Sau mỗi tiết tôi có 5 phút nghỉ giải lao để thư giãn. Những bài học buổi sáng kết thúc lúc 11h35 trong mùa hè. Tôi thường dùng cơm trưa tại 11.45.
Sau khi ăn trưa, tôi có một giấc ngủ ngắn trong một giờ. Tôi tiếp tục làm việc tại 2:00, tôi lại đến trường để nghiên cứu ba tiết nữa, đôi khi tôi ở đơn vị của tôi để xem lại các bài học. Tôi thường kết thúc công việc của tôi tại 04:30 tôi trở lại đơn vị của tôi và chơi thể thao với bạn bè của tôi.
Tôi thường chơi bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền hay cầu lông cho đến khi 17:00 Tôi thích thể thao vì chơi thể thao là tốt cho sức khỏe của tôi.
Tôi tắm trước khi ăn tối. Sau khi ăn tối, tôi thường xem TV hay đọc báo. Sau đó, tôi thường làm bài tập về nhà, chuẩn bị bài cho ngày hôm sau hoặc đọc sách. Tôi thường đi ngủ lúc 10:30
Đó là tất cả hoạt động của tôi trong một ngày. Tôi nghĩ tôi thích thói quen hàng ngày bởi vì tôi không phải suy nghĩ về những gì tôi đã làm trong một ngày.
That is all my topic
Thank you very much for your listening
Free talk
- What time do you often get up/ go to bed/…? I often get up/go to bed at……o’clock
- What time do you usually go to school in the morning? – I often go to school at…
- What time does your class start/ finish? – It starts/ finishes at……
- What time does your working day start? My working day start at 5 o’clock
- How do you go to school? – I walk to school/ go to school on foot.
- How many subjects do you often study in the morning/ a day? I often study 2 or 3 subjects…….
- What do you usually do after class (everyday)? – I usually play sport/…..
- What do you often do in the evening? – I often watch TV/ do my homework…
- When do you start your working day?
- How do you travel to work? I travel to work on foot
- Do you have to guard (gac) at night? For how long? Yes! I usually guard about an hour
 

3.   Close friend 

Good morning teacher!
Nice to meet you today
My full name is Bang Vu Hai,I was born and grew up in THAI NGUYEN city
My topic today is about my close friend so I’d like to tell you about a friend Who I love very much.
         
My close friend is a girl friend, Her full name is Ngo Thi Mai Doan. She is 35 years old. She is an accountant, She is working in Thai Nguyen city
 
We have known each other when we were in the high school. So we have been friends for 20 years.
 
She isn’t very tall , abit fat, but strong, and intelligent.
She has got  an around face, a straight nose, a wide forehead, black eyes and straight short black hair. Her skin is white pink.
She is very frendly, heplful and generous. She has a lot of good advice about life and work
 
She was married. She has have 2 children. Her family lives in Thai Nguyen city, it’s about 3km from my house,
Her favourite sport is badminton and table tenis, every afternoon, she usually plays sport with me or her friends.
 
We often meet each other at weekend and have a merry  meal. Somtime we went to somewhere to relax. We always help each other in our lives and our works.
That is all my topic
Thank you very much for your listening
 
Người bạn thân của tôi là một người bạn gái, tên đầy đủ của cô là Ngô Thị Mai Đoan. Cô ấy là 35 tuổi. Cô ấy là một kế toán, Cô đang làm việc tại thành phố Thái Nguyên
Chúng tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi ở trường trung học. Vì vậy, chúng tôi đã là bạn bè được 20 năm.
Cô kh cao lắm, hơi béo, nhưng khỏe và thông minh.
Cô ấy có một khuôn mặt tròn, mũi thẳng, trán rộng, đôi mắt đen và tóc thẳng màu đen ngắn. Làn da của cô ấy  hồng trắng.
Cô ấy rất thân thiện, thích giúp đỡ người khác và rộng lượng.cô ấy có nhiều lời khuyên hay cho c.việc và c.sống
Cô đã kết hôn. Cô đã có 2 con. Gia đình của cô ấy sống ở thành phố TN, nó cách khoảng 3km từ nhà của tôi
Môn thể thao yêu thích của cô là cầu lông và bóng bàn, mỗi buổi chiều, cô thường chơi thể thao với tôi hoặc bạn bè của cô.
Chúng tôi thường gặp nhau vào cuối tuần  và có một bữa ăn vui vẻ. thỉnh thoảng chúng tôi đi đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong cộc sống.
Đó là tất cả các chủ đề của tôi
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe của bạn
Free talk
- What’s his/ her name? - His/ Her name is……………
- Where is he/she from/ Where does he/she come from?
He/She is from……../ comes from…………
- What is his/her job/ What does he/she do? – He/ She is a teacher/ worker….
- Where does he/she work now? – He/She works in…….
- Where does he/she live now? – He/She lives in…….
- What is his/her hobby/ interests? – His/Her hobby is…….
- How long have you been friends? – We’ve been friends for/ since…..
- How do you keep contact/ get in touch with your close friend?
I keep contact/ get in touch with him/her by telephone…..
  

4. Holiday

Good morning teacher!
Nice to meet you today
My full name is Bang Vu Hai,I was born and grew up in THAI NGUYEN city
My topic today is about Holiday  so I’d like to tell you about an Interesting place It is CUALO beach where I had a holiday last summer
Last summer, I went to Cua lo with my family. We went there by  car, it is very far from my house, it is about 400 km, so we were very tired, but at one we felt better when we saw the sea.
 
Cua lo beach is really interesting, the beach is very large, flat, and it has a lot of sand. Waves are very strong, you will be very excited when you play with it. There are  a lot of beauty spots,  and good seafood there
We stayed in Binh Minh hotel. It was a very nice and comfortable hotel, it’s also rather near the sea.
The weather was hot and sunny all day. The sea was cool and clear, because it was very windy in the afternoon. We went swimming twice a day. My children was excited about it. The food was extremely delicious but not very expensive.
          We took a lot of Photograps of the sea, bought a lot of seafood especially octobus(ca muc) and some sea present for our relatives(ho hang)
After a week in Cua lo beach we felt happy and stronger.
We hope to go there again.
 
Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi Cửa Lò với gia đình của tôi. Chúng tôi đã đến đó bằng xe hơi, rất xa nhà tôi, đó là khoảng 400 km, nên chúng tôi đã rất mệt mỏi, nhưng ngay lập tứcchúng tôi cảm thấy khỏe hơn khi chúng tôi nhìn thấy biển.
Bãi biển Cửa Lò là thực sự thú vị, bãi biển là rất lớn, bằng phẳng, và nó có rất nhiều cát. Sóng rất mạnh mẽ, bạn sẽ rất hào hứng khi bạn chơi với nó. Có rất nhiều danh lam thắng cảnh, và hải sản tốt ở đó
Chúng tôi ở trong khách sạn Bình Minh. Đó là một khách sạn rất đẹp và thoải mái, nó cũng khá gần biển.
Thời tiết nóng và nắng cả ngày. Biển mát mẻ và sạch, bởi vì có nhiều gió vào buổi chiều. Chúng tôi đã đi bơi hai lần một ngày. Các con tôi vô cùng phấn khích về nó. Thức ăn rất ngon nhưng không đắt lắm.
 
Chúng tôi đã chụp rất nhiều cảnh biển, đã mua rất nhiều hải sản đặc biệt là cá mực và vài món quà biển cho người thân của chúng tôi
Sau một tuần ở bãi biển Cửa Lò, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và mạnh mẽ hơn.
Chúng tôi hy vọng đến đó một lần nữa.
That is all my topic
Thank you very much for your listening
Free talk
- What season do you like best? Why? – I like summer, because the weather is fine, it’s sunny, the sky is clear. I can go swimming, play sport, and go out with my friend for drink beer….
- Did you go on holiday last summer? – Yes, I did. No, I didn’t.
- Where did you go on your last holiday? - I went to…..
- Who did you go with? – I went with….
- How did you go? – I went by car/ train….
- How long did you stay there? – I stayed there for 10 days…..
- What did you do there? – When I stayed there, I went swimming, went fishing,took a lot of photograp of sea, went shopping to buy sovernear…
- What was the weather like? – It was sunny/ rainy….
- Do you want to go there again? Why?
Yes, I do. Because I like eating octobus with beer, going swimming, going night  fishing. I am very glad about those activitist.
 

05. My home town

Good morning teacher!
Nice to meet you today
My full name is Bang Vu Hai,I was born and grew up in THAI NGUYEN city
My topic today is home town so I’d like to tell you about beauties, specialities and the person of my hometown
I was born and grew up in a small village of DAI TU district, in THAI NGUYEN province. It is about 150 km from here.
It is a small village because it has only a population of 1000 with a size of 3 square kilometers
There is a  primary school in the village, so it is very convenient for children to go to school. There is a small market with a lot of fresh food. The food here is cheaper and fresher than the one in the city.
My village has some nice view, such as: large fields where we can fly a kite and Cau river, where I could swim and my mother usually wash clother there.
Centre of my village is a khuon ga pagoda, it has a large yard,where we usually play badminton, tabletenis or meet each other to chat, next to the pagoda is a large lake. I like going fishing here very much.
Especially, I like tea of my hometown a lot, because it very delecious, I usually drink a cup of tea before I start working.
The people in my village are very hospitable( hieu khach), friendly, helpful and generous( hao phong), They are all hard working people. They mainly live on farming and business…
Being a learner of Tran quoc Tuan university, I only come home once a month , so I miss my hometown very much.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đó là khoảng 150 km từ đây.
Đó là một ngôi làng nhỏ vì nó chỉ có một dân số 1000 với một kích thước của 3 cây số vuông
Có một trường tiểu học trong làng, do đó rất thuận lợi cho trẻ em đi học. Có một chợ nhỏ với rất nhiều thực phẩm tươi sống. Thức ăn ở đây rẻ hơn và tươi hơn so với một trong thành phố.
Làng tôi có một số cái nhìn tốt đẹp, chẳng hạn như: lĩnh vực rộng lớn, nơi chúng ta có thể thả diều và sông Cầu, nơi tôi có thể bơi và mẹ tôi thường rửa clother có.
Trung tâm của làng tôi là một ngôi chùa Khuôn ga, nó có một khoảng sân rộng, nơi mà chúng tôi thường chơi cầu lông, tabletenis hay gặp nhau để trò chuyện, bên cạnh chùa là một cái hồ lớn. Tôi thích đi câu cá ở đây rất nhiều.
Đặc biệt, tôi rất thích trà quê hương tôi, bởi vì nó rất ngon tôi thường uống một tách trà trước khi tôi bắt đầu làm việc.
Người dân trong làng của tôi rất hiếu khách (hieu Khach), thân thiện, hữu ích và hào phóng (hao phong), Họ đều là những người làm việc chăm chỉ. Họ sống chủ yếu vào nông nghiệp và kinh doanh ...
Là một học viên của trường đại học Trần Quốc Tuấn, tôi chỉ về nhà mỗi tháng một lần, vì vậy tôi nhớ quê hương của tôi rất nhiều,
That is all my topic
Thank you very much for your listening
Free talk
- Where is your home town? – My home town is in Thai Nguyen provice,
- How far is it from here to your hometown? – It is about 150.kilometers from here.
- How often do you visit your hometown? – I often visit twice a month, so I miss my hometown very much
- What is it famous for? – It is famous for tea, the tea of thai nguyen is very delicious, it is very different with one of other area
- What is the population of your home town? – It has the population of about1000 people, they are main Kinh people
- How are the people? – They are very hospitable( hieu khach), friendly, helpful and generous( hao phong), They are all hard working people
- What do you love most about your hometown? – I love all people in my village most becausee they are very hospitable( hieu khach), friendly, helpful and generous( hao phong)  they always love and help me in my life and my work.

6. Your favourite sports

Good morning teacher!
Nice to meet you today
My full name is Bang Vu Hai,I was born and grew up in THAI NGUYEN city
My topic today is favourite sports so I’d like to tell you about my favourite sports and some reason why it’s my favorite sport.
Most people like sport, so do I. I like sport because sport is my favourite entertaiment in my free time. Futhermore, sport is good for health and it also help way of me to get rid of the work stress
My favourite sport is badminton. Because of four reasons.
Firstly My health will be improved though playing it. It makes me feel very excited and comfotable, so I play it every afternoon.
Secondly, it makes me more active in my life
Thirdly, I can make a lot of friends. We can improve our skills of playing badminton when we play with each other.
Finally, playing badminton isn’t as dangerous as: Voleyball, soccer…it is safe sport, not being hurt
In VN, Tien Minh is the most excellent badminton sportsman. He is nineth over the world in march in 2013. He is my idol
 
When I have freetime, I usually play badminton with my colleagues, One of them is Mr Thang, He is very good at this sport, but I don’t play very well, so when I play with him, He always makes me run and run, then I feel very tired. Although the game make me very tired, but I always like and practise it. I feel heathier and fitter than before.
 
Hầu hết mọi người thích thể thao, Tôi cũng vậy. Tôi thích thể thao vì thể thao là trò giải trí yêu thích của tôi trong thời gian rảnh. Hơn nữa, thể dục thể thao là tốt cho sức khỏe và nó cũng là cách giúp tôi thoát khỏi sự căng thẳng công việc
Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Vì bốn lý do.
Trước hết là sức khỏe của tôi sẽ được cải thiện thông qua chơi nó. Nó làm cho tôi cảm thấy rất hào hứng và thoải mái, vì vậy tôi chơi nó mỗi buổi chiều.
Thứ hai, nó làm cho tôi năng động hơn trong cuộc sống
Thứ ba, tôi có thể kết bạn với nhiều người. Chúng tôi có thể cải thiện kỹ năng chơi cầu lông của chúng tôi khi chúng tôi chơi với nhau.
Cuối cùng, chơi cầu lông là không nguy hiểm như: Voleyball, bóng đá ... đó là môn thể thao an toàn, không bị tổn thương
Tại Việt Nam, Tiến Minh là vận động cầu lông xuất sắc nhất. anh ấy đứng thứ 9 trên thế giới tính vào tháng ba năm 2013. Anh ấy là thần tượng của tôi
Khi tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi thường chơi cầu lông với các đồng nghiệp của tôi, Một trong số đó là ông Thắng, ông rất giỏi trong môn thể thao này, nhưng tôi không chơi tốt lắm, vì vậy khi tôi chơi với anh ta, anh ấy luôn luôn làm cho tôi chạy và chạy, sau đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Mặc dù trò chơi làm cho tôi rất mệt mỏi, nhưng tôi luôn luôn thích và thực hành nó. Tôi cảm thấy khỏe hơn và sung sức hơn trước đây.
That is all my topic
Thank you very much for your listening
Free talk
- What sports can/ do you play? – I can play football/ badminton…..
- How do you play it? – I play it very well/ not too bad……
- Why do you like playing that sport? Because it helps me to keep fit/ to be active…………..
- How often do you play it? – I play it every afternoon……
- Have you ever competed with other people? – Yes, I have,When I was pupil I have ever had a babminton prize in high school
- What is the most popular sport in our country? – It is volleyball/……..
-What are you often do in your free time? I often play sport or watch television.
- What are your favourite TV programs? My favourite TV programs are the news, sport, films and game shows.
-What kind of sport do you like best?  
-What is your favourite team?
-What do you about him?Nguyen Tien Minh
He was born in the 12nd February 1983.in TPHCM. He is 30 years old. Achieved the ranking of 10thworldwide on October 25, 2012.
 
 

7. Leisure activity 

Good morning teacher!
Nice to meet you today
My full name is Bang Vu Hai,I was born and grew up in THAI NGUYEN city
My topic today is Leisure activity so I’d like to tell you about way the man  relax in work and life.
As you know, Being  humans we naturally need to take rest on our leisure time, to recover the stress of work and every day life.
In fact every individual needs to take part in different activities
Some people like participating in outdoor activities, such as:  running, walking, swimming, going fishing, or playing in sport…. Because they have sitting jobs, these people spend all day sitting on a chair to their work. At the end of a working day, they may have a backache, and their bodies become tired. These people are usualy an accountant;secretary ; Lawyer; Cashier…
Some other people like taking part in indoor activities, such as reading books; watching TV;  listenning to music; relaxing in bed…. Because these people have physical jobs,after work they don’t want to run five kilometers, because they are already physically tiredthey want to take rest for their body. These people are usually doctor; worker, farmer, carpenter(thợ mộc)Collier(thợ mỏ than)Cowboy(người chăn bò)diver( thợ lặn)electrician(thợ điện).
For me, I prefer to take part in outdoor activities. I like swimming, running, playing sport, especially playing badminton. I feel more comfortable and stronger after taking part in those activities, so I spend at least one hour in a day on leisure activities
To sum up, leisure activity is very neccessary for people. So we should choose what is the best for us.
 
Như bạn đã biết, Là con người chúng ta tự nhiên cần phải nghỉ ngơi trong thời gian rảnh rỗi của chúng ta, để phục hồi sự căng thẳng của công việc và cuộc sống hàng ngày.
Trong thực tế, mỗi cá nhân cần phải tham gia vào các hoạt động khác nhau
Một số người thích tham gia vào các hoạt động ngoài trời, chẳng hạn như: chạy, đi bộ, bơi lội, đi câu cá, hoặc chơi các môn thể thao .... Bởi vì họ có những công việc ngồi, những người này dành cả ngày ngồi trên một chiếc ghế cho công việc của họ. Vào cuối ngày làm việc, họ có thể bị đau lưng, và các cơ quan của họ trở nên mệt mỏi. Những người này thường là một kế toán, thư ký, luật sư, thu ngân ...
Một số người khác thích tham gia vào các hoạt động trong nhà, chẳng hạn như đọc sách, xem TV, nghe nhạc, thư giãn trên giường .... Bởi vì những người này có công việc tay chân, sau khi làm việc họ không muốn chạy năm cây số, vì họ đã mệt mỏi về thể chất, họ muốn nghỉ ngơi cho cơ thể của họ. Những người này thường là bác sĩ, công nhân, nông dân, thợ mộc (Thợ Mộc) Collier (Thợ Mỏ hơn) Cowboy (people chan bò) thợ lặn (THO Lan) điện (Thợ Điện).
Đối với tôi, tôi thích tham gia vào các hoạt động ngoài trời. Tôi thích bơi lội, chạy, chơi thể thao, đặc biệt là chơi cầu lông. Tôi cảm thấy thoải mái hơn và mạnh mẽ hơn sau khi tham gia vào các hoạt động này, vì vậy tôi dành ít nhất một giờ một ngày cho hoạt động giải trí
Tóm lại, hoạt động giải trí là rất cần thiết cho người dân. Vì vậy, chúng ta nên chọn những gì là tốt nhất cho chúng ta
That is all my topic
Thank you very much for your listening
 
Free talk
- What do you like doing in your free time?
- I like playing football/ reading book/ listening to music….
- Do you like playing sports? Why?
Yes, I do./ No, I don’t. Because it helps me to keep fit/ to be active………..
 
- What sports can you play? – I can play football/ badminton…..
- What kinds of books/ music do you like? – I like novels/ rock music…..
- Do you like cooking/ watching TV? – Yes, I do. No, I don’t.
- Do you smoke? – Yes, I do. No, I don’t.because smoking is hurtful(co hai) to the health
 

8. Job

Good morning teacher!
Nice to meet you today
My full name is Bang Vu Hai,I was born and grew up in THAI NGUYEN city
My topic today is about my job so I’d like to tell you about some reasons that  I chose my job.
After  leaving high school in 1997, I joined the army. There are some reasons that I chose joining the army, at that time because:
firstly, I already want to become an officer in the Army. My father and Grandfather were soldiers, too. I was proud of them very much. I also liked wearing soldier’s uniform, I wanted to be an officer like them.
Secondly, My family wasn’t very rich, My mother was a teacher. My parents didn’t have a lot of money, so when I joined the army, my parents didn’t have to pay money for my study.
After six years studying in the army university I became an officer and at first  I worked as a platoon commander ( chi huy trung doi) in 2003. It was very hard work because I had to stay in my unit most of my time, I didn’t have much free time for my family. And now I have been  a teacher  for 4 years.
Being a teacher, I need to have widen knowledge about my job. So I have to have master degree and the first I have to try to pass the exam and become a master student.
One of the most difficult subjects is English. We have learnt English for 6 months but speaking skill and litsenning skill isnot very good. But I will try my best to pass the exam
 
Sau khi rời trường trung học vào năm 1997, tôi gia nhập quân đội. Có một số lý do mà tôi đã chọn gia nhập quân đội, vào thời điểm đó bởi vì:
trước hết, tôi đã muốn trở thành một sĩ quan trong quân đội. Cha và ông nội của tôi cung là những chiến sĩ, q. Tôi tự hào về họ rất nhiều. Tôi cũng thích mặc đồng phục lính, tôi muốn làm một sĩ quan như họ.
Thứ hai, gia đình tôi không giau co lam, mẹ tôi là giáo viên. Cha mẹ tôi không có nhiều tiền, vì vậy khi tôi gia nhập quân đội, cha mẹ tôi không phải trả tiền cho việc học tập.
Sau sáu năm học tập tại các trường đại học quân đội tôi đã trở thành một sĩ quan và lần đầu tiên tôi làm việc như một trung đội trưởng  vào năm 2003. Đó là công việc rất khó khăn bởi vì tôi đã phải ở trong đơn vị của tôi hầu hết thời gian của tôi, tôi đã không có nhiều thời gian rỗi cho gia đình của tôi. Và bây giờ tôi đã là một giáo viên được 4 năm.
Là một giáo viên, tôi cần phải có mở rộng kiến thức về công việc của tôi. Vì vậy, tôi cần phải có trình độ thạc sĩ và lần đầu tiên tôi phải cố gắng để vượt qua kỳ thi và trở thành một sinh viên thạc sĩ.
Một trong những đối tượng khó khăn nhất là tiếng Anh. Chúng tôi đã học tiếng Anh trong 6 tháng nhưng kỹ năng nói và kỹ năng nghe không tốt lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để vượt qua kỳ thi
That is all my topic
Thank you very much for your listening
Free talk
- When did you join the army? – I joined the army in 1997
- Why did you choose this university? - Because I………….
 
- How long have your been in the army? – I’ve been in the army for ……..years.
- How is the army life? – I think it’s hard……
- How is your job? – It is a very hard job……..
- Do you have much free time in the army? – Yes, I do. No, I don’t.
How is your working condition?/ How are the people in your working place?
People are friendly, helpful and I feel quite ………….
- What do you like best about your job?
What I like best about my job is that I work near my house, …
 

9.  Capital city

Good morning teacher!
Nice to meet you today
My full name is Bang Vu Hai,I was born and grew up in THAI NGUYEN city
My topic today is capital city so I’d like to tell you about our HANOIcapital
HANOI is the capital of the socialist republic of VIET NAM. The center of culture, politic, economy of the country.
It’s the largest city in VIET NAM, it lies on the red River in the north center of Viet Nam.
And it has a population about over 6 million people(as 2008) HANOI has become the capital of VN since 1010. Its name has changed several times. The capital was first called Thang Long, then Dong Do , Dong Kinh, and finally, it has been called HANOI since 1831
HANOI is sitnated in a tropical monsoon zone with two main seasons; dry season and wet season. The dry season last from October to April next year. It’s cold, cloudy and occasionally rainy. The wet season last from May to September. It’s hot and heavy rain, even storms
HANOI is exciting and peaceful capital. Hanoi still maintains many ancient architecture. Including : The old quarters and over 600 pagodars and Temples. One of the famous places is The one Pillar Pagoda; The Quoc Tu Giam temple Literature, Hanoi Opera House; Precident Ho Chi Minh’s Mausolem. And now, there’re a lot of big famous buildings as MyDinh stadium;  Ho Tay water park; National conference center.
Ha Noi has a lot of green trees, parks, lakes, Which are lungs of the city, keep the air clean and fresh.
However, Ha Noi has problems with traffic and polution. Only over 6 million people but there are 4.5 million motorbike and car. Traffic jams occur. There’s a lot of smoke and dust in the air. So the air isn’t really clean. Moreover the price and service is a bit expensive, so many people don’t like living here.
Apart from these problems. Hanoi is still a beautifull place to live and to work and I like living here.
Hà Nội là thủ đô của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của đất nước.
Đó là thành phố lớn nhất VIỆT NAM, nó nằm trên sông hồng ở trung tâm phía bắc của Việt Nam.
Và nó có một dân số khoảng hơn 6 triệu người (năm 2008) Hà Nội đã trở thành thủ đô của Việt Nam kể từ năm 1010. Tên của nó đã thay đổi nhiều lần. Thủ đô lần đầu tiên được gọi là Thăng Long, sau đó Đông Đô, Đông Kinh, và cuối cùng, nó đã được gọi là Hà Nội từ năm 1831
HÀ NỘI được nằm trong một khu vực nhiệt đới gió mùa với hai mùa chính, mùa khô và mùa mưa. Mùa khô kéo dài từ tháng Mười đến tháng Tư năm sau. Trời lạnh, nhiều mây và đôi khi mưa. Mùa mưa kéo dài từ tháng năm đến tháng chín. Trời nóng, mưa nhiều và thậm chí có bão.
Hà Nội là thủ đô thú vị và yên bình. Hà Nội vẫn duy trì nhiều kiến trúc cổ. Bao gồm: Các khu phố cổ và hơn 600 chùa và Đền. Một trong những nơi nổi tiếng là chùa Một Cột; Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà hát lớn Hà Nội; bảo tàng Hồ Chí Minh. Và bây giờ, Có rất nhiều tòa nhà nổi tiếng lớn như sân vận động Mỹ Đình, công viên nước Hồ Tây, trung tâm hội nghị quốc gia.
Hà Nội có rất nhiều cây xanh, công viên, hồ, Nó là lá phổi của thành phố, giữ cho không khí sạch và tươi.
Tuy nhiên, Hà Nội có vấn đề với giao thông và ô nhiễm. Chỉ hơn 6 triệu người nhưng có 4,5 triệu xe gắn máy và xe hơi. Ùn tắc giao thông xảy ra. Có rất nhiều khói và bụi trong không khí. Vì vậy, không khí là không thực sự sạch sẽ. Hơn nữa, giá cả và dịch vụ khá đắt đỏ vì vậy nhiều người không thích sống ở đây.
Ngoài những vấn đề này. Hà Nội vẫn là nơi đẹp để sống và để làm việc và tôi thích sống ở đây.
That is all my topic
Thank you very much for your listening
 
Free talk
- Do you know the population of Hanoi city?
I think it has a population of about 6 million people…
- What is Hanoi famous for? – It is famous for……
 
-  How far is it from here to Hanoi? – It is about……kilometers.
- How long has Hanoi been the capital city? – It has been the capital city……..
- What problems does Hanoi face with? – It faces with traffic jam,……
 
- What are some solutions for traffic jam? – I think ……….
 

10.  English language 

Good morning teacher!
Nice to meet you today
My full name is Bang Vu Hai,I was born and grew up in THAI NGUYEN city
My topic today is English language so I’d like to tell you about importance of the English language for our work and our life.
         
As you know, english is the most popular, international language. Many people in the world use English language to communicate and understand one another
          English language is spoken as a native language in many countries. Such as: the United States; Britan; Autralia; NewZealand; most of Canada and in some other countries.
          There are two reasons that English has been known by a lot of people in the world:
The first reason, a lot of people of England immigrated to many countries in the world, such as the United state of America, Australia and New Zealand. It is not surprising that people continued to used the English language.
The second reason,in history, a lot of countries of the world were ruled by British rule, The English took their culture to those countries. The people of countries had to use english language to communicate.
That why english language is the most popular, international language
          English is very useful in our life and our work. If you know English  You will find work eassily and widen knowledge by read book and watching program on TV in English .
So today English is very important, especially in VN education. The english language is taught in almost learning level and so it’s one of the most impotant subject at school and university as well.
For me, I have to know english language because if I don’t know it, I won’t  never become a master student.
 
Như bạn đã biết, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế phổ biến nhất. Nhiều người trên thế giới sử dụng tiếng anh để giao tiếp và hiểu biết lẫn nhau
Ngôn ngữ nói tiếng Anh như một ngôn ngữ bản địa ở nhiều nước. Chẳng hạn như: Hoa Kỳ, Britan; úc; NewZealand; một phần ở Canada và một số nước khác.
Có hai lý do rằng tiếng Anh đã được biết đến bởi rất nhiều người trên thế giới:
Lý do đầu tiên, rất nhiều người dân nước Anh di cư sang nhiều nước trên thế giới, chẳng hạn như các nước Mỹ, Úc và New Zealand. Nó không phải là đáng ngạc nhiên khi người dân tiếp tục sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.
Lý do thứ hai, trong lịch sử, rất nhiều nước trên thế giới được cai trị bởi cai trị của Anh, Người Anh đã mang văn hóa của họ tới những nước này. Những người dân của các này đã phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để giao tiếp.
Đó là lý do tại sao ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế phổ biến nhất
Tiếng Anh là rất hữu ích trong cuộc sống và công việc của chúng ta. Nếu bạn biết tiếng Anh bạn sẽ tìm được việc làm dễ dàng và mở rộng kiến thức bằng cách đọc các cuốn sách và xem các chương trình trên TV bằng tiếng Anh.
Vì vậy, ngày nay học tiếng Anh là rất quan trọng, đặc biệt là trong giáo dục VN. Ngôn ngữ tiếng Anh được giảng dạy trong hầu hết các cấp học và do đó, nó là một trong những môn học quan trọng nhất ở trường học và cũng như ở trường đại học.
Đối với tôi, tôi cần phải biết ngôn ngữ tiếng Anh bởi vì nếu tôi không biết, tôi sẽ không bao giờ trở thành một sinh viên thạc sĩ.
That is all my topic
Thank you very much for your listening
Free talk
- Why do you learn English?
 Because     it’s necessary for my job. It’s an international language. It want to travel all over the world.  I want to teach my children.
- How long have you learned English?.    For 6 month
- What skill do you think the most difficult? I think listening is the most difficult.
- Do you want to learn English after this course?
- Are you good at English?.  I am not very bad English
- Do you like learning English? – Yes, I do. No, I don’t.
- How do you find English? – I find it very difficult/ interesting
- Did you learn English before? – Yes, I did. No, I didn’t.
- How long have you learn English? – I’ve learnt English since/ for……….
- How often do you learn English? – I often learn English two hours a day….
 
 

11. Television

Good morning teacher!
Nice to meet you today
My full name is Bang Vu Hai,I was born and grew up in THAI NGUYEN city
My topic today is  Television so I’d like to tell you about advantages and disadvantages of TV.
Television is very important for our lives so most families have televisions. It provides(cung cap) us with information and entertainment.
What would you do after a hard day at school or at work and you want to entertaining. It simple, just turn on your TV. Music channel, comedy channel or cartoon channel... is your choice, just pick a channel. And not only entertaining, TV can also help you update the news from all over the world in the end of the day
We stay at home and know what is happens all over the world. You can watch you favourite programs and game shows you like. Someone spends 3 or 4 hours sitting in front of television.
However, if you watch TV too much, it is bad for health especial for your eyes. Children sometimes can’t study because of TV.
There are too much advertisements on television which makes us tired. Anyway, TV is a wonderful invention (phat minh).  It is a cheapest kind of entertainment for everybody. 

Trên đây là tất cả những gì có trong Tổng hợp các bài mẫu viết thư bằng tiếng Anh có dịch sang tiếng Việt mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Tổng hợp các bài mẫu viết thư bằng tiếng Anh có dịch sang tiếng Việt, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn