Mảng trong Pascal

  • Admin
  • 07-11-2020
  • 461 view
Ngôn ngữ lập trình Pascal cung cấp cấu trúc dữ liệu được gọi là mảng. Để tìm hiểu rõ hơn về mảng trong Pascal, cách khai báo mảng trong Pascal, bạn đọc cùng tham khảo bài viết đưới đây của Taimienphi.vn

Mảng trong Pascal là tập hợp các phần tử cố định có cùng 1 kiểu. Mảng được sử dụng để lưu trữ tập hợp dữ liệu, nhưng sẽ hữu ích hơn nếu lưu trữ tập hợp các biến cùng loại.

Mảng trong Pascal 0

Thay vì khai báo từng biến một, chẳng hạn như number1, number2, ... number100, bạn có thể khai báo biến mảng thành numbers và sử dụng số [1], số [2] và ..., số [100] để biểu diễn từng biến. Mảng được truy cập bởi một chỉ mục.

Mảng trong Pascal bao gồm các phần tử mảng nằm liền kề trong bộ nhớ. Địa chỉ thấp nhất tương ứng với phần tử đầu tiên và địa chỉ cao nhất tương ứng phần tử cuối.

Lưu ý nếu muốn mảng kiểu C bắt đầu từ chỉ số 0, bạn chỉ cần nhập chỉ mục đầu tiên là 0, thay vì nhập là 1.

Khai báo mảng trong Pascal

Để khai báo một mảng trong Pascal, lập trình viên có thể khai báo kiểu, sau đó tạo các biến của mảng đó hoặc khai báo trực tiếp biến mảng.

Cấu trúc chung của khai báo mảng một chiều trong Pascal có dạng:

type

array-identifier = array[index-type] of element-type;

Trong đó:

- array-identifier: chỉ ta tên của kiểu mảng.

- index-type: xác định subscript của mảng, nó có thể là kiểu dữ liệu tích vô hướng.

- element-type: chỉ định các loại giá trị sẽ được lưu trữ.

Ví dụ:

Mảng trong Pascal 1

Trong đó velocity là biến mảng của vector, có thể chứa đến 25 số thực.

Nếu bắt đầu mảng từ chỉ mục 0, khai báo có dạng như dưới đây:

Mảng trong Pascal 2

Các loại mảng Subscript trong Pascal

Trong Pascal một mảng subscript có thể là kiểu dữ liệu vô hướng của các kiểu interger (số nguyên), Boolean, enumerated (kiểu liệt kê) hoặc subrange (kiểu miền con), ngoại trừ real (kiểu thực). Các mảng subscript có thể có các giá trị âm.

Ví dụ:

Mảng trong Pascal 3

Dưới đây là mảng subscript của kiểu character (kiểu ký tự):

Mảng trong Pascal 4

Subscript của kiểu enumerated (kiểu liệt kê):

Mảng trong Pascal 5

Khởi tạo mảng trong Pascal

Trong Pascal, các mảng được khởi tạo thông qua gán hoặc bằng cách chỉ định một subscript cụ thể hoặc sử dụng vòng lặp for-do.

Ví dụ:

Mảng trong Pascal 6

Truy cập các phần tử mảng trong Pascal

Phần tử trong mảng Pascal được truy cập bằng cách lập chỉ mục tên mảng. Điều này được thực hiện bằng cách đặt chỉ mục của phần tử bên trong dấu ngoặc vuông sau tên của mảng.

Ví dụ:

a: integer;

a: = alphabet['A'];

Lệnh trên sẽ lấy phần tử đầu tiên từ mảng có tên là alphabet và gán giá trị cho biến a.

Dưới đây là ví khác, sử dụng cả khai báo, gán và truy cập mảng:

Mảng trong Pascal 7

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó sẽ trả về kết quả dưới đây:

Mảng trong Pascal 8

Chi tiết các mảng trong Pascal

Mảng trong Pascal 9


Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về mảng trong Pascal cũng như các khai báo, khởi tạo mảng trong Pascal như thế nào. Ngoài ra để tìm hiểu rõ hơn về các toán tử trong Pascal hoặc hằng và cách khai báo hằng trong Pascal, bạn đọc có thể tham khảo một số bài viết đã có trên Taimienphi.vn nhé.

Trên đây là tất cả những gì có trong Mảng trong Pascal mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mảng trong Pascal, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn