Kiến thức CNTT

OpenGL là gì, ý nghĩa và tác dụng của Open Gl

OpenGL là gì, ý nghĩa và tác dụng của Open Gl

Tiến trình rundll32.exe là gì? Có nên tắt tiến trình rundll32.exe trên máy tính?

Tiến trình rundll32.exe là gì? Có nên tắt tiến trình rundll32.exe trên máy tính?

MD5 là gì?

MD5 là gì?

Thư mục Windows.old là gì? có nên xóa Windows.old không?

Thư mục Windows.old là gì? có nên xóa Windows.old không?

Conhost.exe là gì? Tại sao lại chạy trên máy tính?

Conhost.exe là gì? Tại sao lại chạy trên máy tính?

msdia80.dll là gì? Có nên xóa file này hay không?

msdia80.dll là gì? Có nên xóa file này hay không?

Tắt SMBv1, vô hiệu hóa SMBv1 trên Windows

Tắt SMBv1, vô hiệu hóa SMBv1 trên Windows

Phím tắt Ctrl V, Ctrl C, Ctrl X là gì trong Word, Windows XP 7 8 10, nhiệm vụ như nào??

Phím tắt Ctrl V, Ctrl C, Ctrl X là gì trong Word, Windows XP 7 8 10, nhiệm vụ như nào??

Tìm hiểu rundll32.exe là gì? tại sao nó chạy trên hệ thống máy tính

Tìm hiểu rundll32.exe là gì? tại sao nó chạy trên hệ thống máy tính

Những cách tính phần trăm % nhanh và chính xác nhất

Những cách tính phần trăm % nhanh và chính xác nhất

SSID (Service Set Identifier) là gì?

SSID (Service Set Identifier) là gì?

1 2 > >>