Kích thước banner quảng cáo chuẩn

Kích thước banner quảng cáo chuẩn

  • Admin
  • 06-11-2020
  • 82 view

Ngoài những quy định về quảng cáo chúng ta cần nắm rõ các loại kích thước banner quảng cáo chuẩn trên Google, Facebook để có thể nắm bắt được cách thức quảng cáo cũng như tránh bị khóa tài khoản do vi phạm quy định khi thiết kế kích thước banner quảng cáo không đúng chuẩn.

Google Facebook là 2 công ty hàng đầu thế giới về quảng cáo, có rất nhiều đối tác làm ăn bao gồm cả Việt Nam. Nếu bạn đang có ý định hợp tác 2 công ty hàng đầu này thì việc nắm rõ kích thước banner quảng cáo là điều đầu tiên bạn cần phải biết. Có rất nhiều các kích thước banner quảng cáo với nội dung, mục đích khác nhau được sử dụng.

Kích thước banner quảng cáo chuẩn 0

Với những ai đang băn khoăn về kích thước banner quảng cáo thì cẩn phải xem bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê cho bạn đầy đủ các thông số, kích thước chuẩn về kích thước banner quảng cáo Google hay Facebook đang rất hot hiện nay.

1. Kích thước banner quảng cáo Google

Về quảng cáo hình ảnh trên Google chúng ta cần phải biết có 3 loại, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động và quảng cáo HTML5.

Kích thước banner quảng cáo hình ảnh tĩnh:

Kích thước banner quảng cáo chuẩn 1

Định dạng hỗ trợ: GIF, JPG, PNG.

Kích thước tối đa: 150 kb.

- Loại hình vuông: 200 x 200 px, 250 x 250 px.
- Loại hình chữ nhật: 240 x 400 px, 250 x 360 px, 300 x 250 px, 336 x 280 px, 580 x 400 px.
- Loại hình chữ nhật đứng: 120 x 600 px, 160 x 600 px, 300 x 600 px, 300 x 1050 px.
- Loại hình chữ nhật dài: 468 x 60 px, 728 x 90 px, 930 x 180 px, 970 x 90 px, 970 x 250 px, 980 x 120 px.
- Kích thước trên di động: 300 x 50 px, 320 x 50 px, 320 x 100 px

Kích thước banner quảng cáo hình ảnh động:

Kích thước banner quảng cáo chuẩn 2

Định dạng hỗ trợ: GIF

Kích thước tối đa: 150 kb.

- Độ dài ảnh phải từ 30 giây trở xuống.
- Ảnh có thể lặp lại nhưng phải ngừng sao 30 giây
- Ảnh GIF phải chậm hơn 5 FPS / giây.

- Loại hình vuông: 200 x 200 px, 250 x 250 px.
- Loại hình chữ nhật: 240 x 400 px, 250 x 360 px, 300 x 250 px, 336 x 280 px, 580 x 400 px.
- Loại hình chữ nhật đứng: 120 x 600 px, 160 x 600 px, 300 x 600 px, 300 x 1050 px.
- Loại hình chữ nhật dài: 468 x 60 px, 728 x 90 px, 930 x 180 px, 970 x 90 px, 970 x 250 px, 980 x 120 px.
- Kích thước trên di động: 300 x 50 px, 320 x 50 px, 320 x 100 px

Kích thước banner quảng cáo HTML 5:

Kích thước banner quảng cáo chuẩn 3

Định dạng hỗ trợ: ZIP chứa HTML và tùy chọn CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG

Kích thước tối đa: 150 kb.

- Loại hình vuông: 200 x 200 px, 250 x 250 px.
- Loại hình chữ nhật: 240 x 400 px, 250 x 360 px, 300 x 250 px, 336 x 280 px, 580 x 400 px.
- Loại hình chữ nhật đứng: 120 x 600 px, 160 x 600 px, 300 x 600 px, 300 x 1050 px.
- Loại hình chữ nhật dài: 468 x 60 px, 728 x 90 px, 930 x 180 px, 970 x 90 px, 970 x 250 px, 980 x 120 px.
- Kích thước trên di động: 300 x 50 px, 320 x 50 px, 320 x 100 px

Quy định về banner quảng cáo Google

- Hình ảnh không được lệch sang một bên, ảnh ngược hoặc chiếm toan bộ không gian của kích thước ảnh chọn.
- Hình ảnh không bị mờ, hình không rõ ràng hoặc chứa văn bản không thể đọc được.
- Hình ảnh chứa nhiều hiệu ứng gây khó chịu, rối mắt.
- Hình ảnh không liên quan đến sản phẩm.
- Không viết hoa toàn bộ chữ cái trong quảng cáo
- Quảng cáo không được lắp lại tên sản phẩm, nhà quảng cáo.
- Quảng cáo sử dụng từ viết tắt, sai chính tả gây khó hiểu cho người dùng.

2. Kích thước banner quảng cáo Facebook

Cũng như Google thì Facebook cũng có những quy định riêng về kích cỡ quảng cáo và người dùng cần phải nắm bắt và làm theo.

Về cá nhân chúng ta cso kích thước ảnh Cover Facebook trên máy tính là: 828 x 315 px, trên di động hiển thị tốt nhất ở 560 x 315 px. và ảnh đại diện avatar Facebook là 180x 180 px.

Kích thước banner quảng cáo cho ứng dụng:

Kích thước banner quảng cáo chuẩn 4

 

- Kích thước hình ảnh thiết kế: 1200 x 628 px
- Tỉ lệ: 1.9:1
- Nội dung 90 ký tự.

Khi hiển thị trên máy tính

- Kích thước ảnh: 470 x 246 px.
- Tên ứng dụng: 25 ký tự
- Nội dung text: 90 ký tự.

Khi hiển thị trên di động

- Kích thước ảnh: 560 x 293 px.
- Tên ứng dụng: 1 dòng, 32 ký tự
- Nội dung text: 110 ký tự.

Khi hiển thị ở cột bên phải Facebook

- Kích thước ảnh: 254 x 133 px.
- Tên ứng dụng: 25 ký tự
- Nội dung text: 90 ký tự.

Kích thước ảnh khi viết bài và chạy quảng cáo Photo:

Kích thước banner quảng cáo chuẩn 5

- Kích thước hình ảnh trên News Feed: 1200 × 900 px.
- Tỉ lệ: 4:3
- Kích thước ảnh cột bên phải: 254 x 133 px.
- Tỉ lệ cột bên phải: 1.9:1.
- Nội dung: Không quá 90 ký tự.
- Hình ảnh không được chứa hơn 20 % văn bản.

Khi hiển thị trên máy tính

- Kích thước ảnh: 470 x 470 px.
- Nội dung text: 500 ký tự.

Khi hiển thị trên di động

- Kích thước ảnh: 626 x 840 px.
- Nội dung text: 110 ký tự.

Khi hiển thị ở cột bên phải Facebook

- Kích thước ảnh: 254 x 133 px.
- Nội dung text: 90 ký tự.

Kích thước ảnh khi viết bài và chạy quảng cáo Carousel

Carousel là một plugin của jQuery giúp chuyển đổi bất kỳ phần tử HTML nào thành dạng lặp quay vòng. Trong bootstrap thì plugin này được tích hợp sẵn trong file bootstrap.js và được đã được CSS nên không cần viết thêm gì nữa

Kích thước banner quảng cáo chuẩn 6

- Kích thước hình ảnh: 600 x 600 pixel
- Tỷ lệ: 1:1
- Văn bản: 90 ký tự tối đa
- Tiêu đề: 40 ký tự
- Mô tả liên kết: 20 ký tự.
- Hình ảnh không được chứa 20% văn bản.

Khi hiển thị trên máy tính

- Kích thước ảnh: 300 x 300 px.
- Nội dung text: 500 ký tự.
- Tiêu đề: 1- 2 dòng
- Mô tả link: 1 dòng

Khi hiển thị trên di động

- Kích thước ảnh: 460 x 460 px.
- Nội dung text: 120 ký tự.
- Tiêu đề: 1- 2 dòng
- Mô tả link: 1 dòng

Khi hiển thị ở cột bên phải Facebook

- Kích thước ảnh: 125 x 125 px.
- Nội dung text: 90 ký tự.

Kích thước ảnh khi chạy quảng cáo dạng Click to web

- Kích thước hình ảnh: 1200 x 628 pixel
- Tỷ lệ: 1.9:1
- Văn bản: 90 ký tự tối đa
- Tiêu đề: 25 ký tự
- Mô tả liên kết: 30 ký tự.
- Hình ảnh không được chứa 20% văn bản.

Khi hiển thị trên máy tính

- Kích thước ảnh: 470 x 246 px.
- Nội dung text: 500 ký tự.
- Tiêu đề: 1- 2 dòng
- Mô tả link: 2- 3 dòng

Khi hiển thị trên di động

- Kích thước ảnh: 560 x 292 px.
- Nội dung text: 110 ký tự.
- Tiêu đề: 1- 2 dòng
- Mô tả link: 1 dòng

Khi hiển thị ở cột bên phải Facebook

- Kích thước ảnh: 254 x 133 px.
- Nội dung text: 90 ký tự.
- Tiêu đề: 25 ký tự

Kích thước banner quảng cáo khi chạy dạng like page

- Kích thước hình ảnh: 1200 x 444 pixel
- Tỷ lệ: 2.7:1
- Văn bản: 90 ký tự tối đa
- Tiêu đề: 25 ký tự
- Hình ảnh không được chứa 20% văn bản.

Khi hiển thị trên máy tính

- Kích thước ảnh: 470 x 174 px.
- Nội dung text: 90 ký tự.

Khi hiển thị trên di động

- Kích thước ảnh: 560 x 208 px.
- Nội dung text: 110 ký tự.

Khi hiển thị ở cột bên phải Facebook

- Kích thước ảnh: 254 x 94 px.
- Nội dung text: 90 ký tự.
- Tiêu đề: 25 ký tự

Trên đây là các kích thước banner quảng cáo Google, Facebook mà bạn cần phải nắm rõ nếu muốn chạy quảng cáo cũng như tránh những trường hợp rủi ro mà bạn gặp phải do không đúng kích thước banner quảng cáo Google, Facebook.

Với những ai đang sử dụng Facebook với nhiều mục đích thì việc bảo vệ tài khoản mình là điều nên làm để tránh phải lấy lại mật khẩu Facebook thì một giải pháp bảo mật được tạo ra từ chính Facebook, với việc thiết lập bảo mật 2 lớp trên Facebook sẽ giúp người dùng hạn chế tình trạng phải lấy lại mật khẩu Facebook các bạn nhé


Việc sử dụng điện thoại để đăng nhập hay thay đổi bất cứ thông tin gì đem lại rất nhiều lợi ích cho người dùng Facebook vì thế bạn nền kích hoạt bảo mật 2 lớp Facebook để đảm bảo cho tài khoản của mình, nếu như chưa rõ về vấn đề này hãy xem hướng dẫn bảo mật 2 lớp Facebook tại đây.

Trên đây là tất cả những gì có trong Kích thước banner quảng cáo chuẩn mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Kích thước banner quảng cáo chuẩn, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn