Khai báo Biến trong MATLAB

  • Admin
  • 06-11-2020
  • 1275 view
Trong môi trường MATLAB, mỗi biến là một mảng hoặc ma trận. Bạn có thể chỉ định các biến một cách đơn giản. Để tìm hiểu về cách khai báo biến trong MATLAB, bạn tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

Nếu bạn đã biết cách cài đặt và sử dụng MATLAB cơ bản, tham khảo một số ví dụ trong bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để biết cách khai báo biến trong MATLAB.

Khai báo Biến trong MATLAB 0

Khai báo Biến trong MATLAB

Ví dụ khai báo Biến trong MATLAB

- Ví dụ 1:

x = 3 % xác định x và khởi tạo nó với một giá trị

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

x = 3

MATLAB sẽ tạo một ma trận 1-by-1 có tên là x và lưu giá trị 3 trong phần tử của nó.

- Ví dụ 2:

x = sqrt (16)% xác định x và khởi tạo nó với một biểu thức

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

x = 4

Lưu ý:

- Khi biến được nhập vào hệ thống, bạn có thể tham chiếu biến.

- Các biến phải có giá trị, trước khi được sử dụng.

- Khi một biểu thức trả về kết quả không được gán cho bất kỳ biến nào, hệ thống sẽ gán nó cho một biến tên là ans.

- Ví dụ 3:

sqrt(78)

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

ans = 8.8318

Ngoài ra bạn có thể sử dụng biến ans:

sqrt(78);

9876/ans

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

ans = 1118.2

- Ví dụ 4:

x = 7 * 8;

y = x * 7.89

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

y = 441.84

Gán nhiều biến trong MATLAB

Bạn có thể gán nhiều biến trong MATLAB trên cùng một lệnh. Ví dụ:

a = 2; b = 7; c = a * b

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

c = 14

Lệnh Who trong MATLAB

Nếu quên mất biến, bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây:

Who

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

Các biến của bạn là:

a ans b c

Lệnh whos hiển thị ít biến hơn:

- Các biến hiện có trong bộ nhớ.

- Kiểu của mỗi biến.

- Bộ nhớ được cấp cho mỗi biến.

- Dù biến có phức tạp hay không.

whos

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

Khai báo Biến trong MATLAB 1

Lệnh clear sẽ xóa tất cả các biến khỏi bộ nhớ:

Khai báo Biến trong MATLAB 2

Gán biến dài trong MATLAB

Để gán biến dài bạn có thể sử dụng (...). Ví dụ:

Khai báo Biến trong MATLAB 3

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

final_velocity = 196

Lệnh format trong MATLAB

Mặc định MATLAB hiển thị số với 4 chữ số lẻ thập phân. Định dạng này được gọi là short format.

Tuy nhiên nếu muốn chính xác hơn, bạn phải sử dụng lệnh format.

Lệnh format long hiển thị 16 chữ số sau thập phân.

- Ví dụ 1:

format long

x = 7 + 10/3 + 5 ^ 1.2

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

x = 17.2319816406394

- Ví dụ 2:

format short

x = 7 + 10/3 + 5 ^ 1.2

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

x = 17.232

Lệnh format bank làm tròn số đến 2 số thập phân.

- Ví dụ:

format bank

daily_wage = 177.45;

weekly_wage = daily_wage * 6

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

weekly_wage = 1064.70

MATLAB hiển thị các số lớn bằng ký hiệu mũ.

Lệnh format short e cho phép hiển thị dưới dạng hàm mũ với 4 chữ số thập phân cộng với số mũ.

- Ví dụ:

format short e

4.678 * 4.9

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

ans = 2.2922e+01

Lệnh format long e cho phép hiển thị dưới dạng hàm mũ với 4 chữ số thập phân cộng với số mũ.

- Ví dụ:

format long e

x = pi

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

x = 3.141592653589793e+00

Lệnh format rat trả về kết quả từ biểu thức quan hệ.

- Ví dụ:

format rat

4.678 * 4.9

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

ans = 34177/1491

Tạo Vector trong MATLAB

Vector trong MATLAB được định nghĩa là mảng một chiều. MATLAB cho phép tạo 2 loại vector:

- Vector hàng.

- Vector cột.

Vector hàng được tạo bằng cách đóng tập hợp các phần tử trong dấu ngoặc vuông, sử dụng dấu cách hoặc dấy phẩy để phân cách các phần tử.

- Ví dụ 1:

r = [7 8 9 10 11]

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

Khai báo Biến trong MATLAB 4

- Ví dụ 2:

r = [7 8 9 10 11];

t = [2, 3, 4, 5, 6];

res = r + t

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

Khai báo Biến trong MATLAB 5

Vector cột được tạo bằng cách đóng tập hợp các phần tử tròn dấu ngoặc vuông, sử dụng dấu chấm phẩy (;) để phân cách các phần tử.

- Ví dụ:

c = [7; 8; 9; 10; 11]

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

Khai báo Biến trong MATLAB 6

Tạo ma trận trong MATLAB

Ma trận trong MATLAB được định nghĩa là mảng 2 chiều.

Trong MATLAB, ma trận được tạo bằng cách nhập dấu cách hoặc dấu phẩy sau mỗi phần tử trên một hàng, và kết thúc hàng bằng một dấu chấm.

Ví dụ tạo ma trận 3-by-3 như dưới đây:

m = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]

MATLAB sẽ thực thi lệnh trên và trả về kết quả dưới đây:

Khai báo Biến trong MATLAB 7


Hy vọng với bài viết trên Taimienphi.vn sẽ cung cấp cho bạn các thông tin hữu ích về cách khai báo biến trong MATLAB. Nếu có thắc mắc hoặc câu hỏi nào cần giải đáp, bạn có thể để lại ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới bài viết, Taimienphi.vn sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn sớm nhất có thể.

Trên đây là tất cả những gì có trong Khai báo Biến trong MATLAB mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Khai báo Biến trong MATLAB, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn