Hệ điều hành

Hiển thị My Computer trên desktop Windows 10

Hiển thị My Computer trên desktop Windows 10

Cách tắt update Windows 10, chặn cập nhật Win 10

Cách tắt update Windows 10, chặn cập nhật Win 10

Cách thêm

Cách thêm "Take Ownership" vào Menu chuột phải Windows 10

Cách cài Windows 7 bằng usb, tạo usb cài Win 7

Cách cài Windows 7 bằng usb, tạo usb cài Win 7

Chỉnh thời gian tắt màn hình win 7, 8, 8.1, 10

Chỉnh thời gian tắt màn hình win 7, 8, 8.1, 10

Reset Windows, thiết lập Win về trạng thái ban đầu

Reset Windows, thiết lập Win về trạng thái ban đầu

So sánh, phân biệt giữa win 7 ultimate, professional, và win 7 home

So sánh, phân biệt giữa win 7 ultimate, professional, và win 7 home

Tích hợp Hiren's BootCD vào HDD

Tích hợp Hiren's BootCD vào HDD

<< < 1 2 3 4