Hệ điều hành

Đổi tên máy tính Windows 10, thay PC Name trên Windows 10

Đổi tên máy tính Windows 10, thay PC Name trên Windows 10

Sửa lỗi mất biểu tượng pin trên Windows 10, 7, 8.1

Sửa lỗi mất biểu tượng pin trên Windows 10, 7, 8.1

Cách vào cài đặt Screen Saver trên Windows 10

Cách vào cài đặt Screen Saver trên Windows 10

Cách quản lý, xem mật khẩu đã lưu trên máy tính Win 10

Cách quản lý, xem mật khẩu đã lưu trên máy tính Win 10

Đưa My Computer ra ngoài màn hình desktop win 10

Đưa My Computer ra ngoài màn hình desktop win 10

Chuyển quyền quản trị, set quyền admin tài khoản người dùng trên Windows 10

Chuyển quyền quản trị, set quyền admin tài khoản người dùng trên Windows 10

Kích hoạt Net Framework trên Win 10 trên máy tính

Kích hoạt Net Framework trên Win 10 trên máy tính

Cách vào Registry Editor trên Windows 10

Cách vào Registry Editor trên Windows 10

Sửa lỗi không hiển thị biểu tượng pin trên Windows 10

Sửa lỗi không hiển thị biểu tượng pin trên Windows 10

4 cách thay đổi độ sáng trên Windows 10

4 cách thay đổi độ sáng trên Windows 10

Kiểm tra phiên bản Windows 10 đã cài đặt trên máy tính

Kiểm tra phiên bản Windows 10 đã cài đặt trên máy tính

<< < 1 2 3 4 > >>