Hệ điều hành

Cách xoay màn hình máy tính, laptop Windows 10, 8, 7, XP

Cách xoay màn hình máy tính, laptop Windows 10, 8, 7, XP

Cách tăng tốc Windows 10 đạt hiệu suất tối đa khi hoạt động

Cách tăng tốc Windows 10 đạt hiệu suất tối đa khi hoạt động

Cách tạo bộ cài Windows 10 từ USB, tạo USB Boot Win 10

Cách tạo bộ cài Windows 10 từ USB, tạo USB Boot Win 10

Tắt Update Win 8, đóng cập nhật Windows 8, 8.1

Tắt Update Win 8, đóng cập nhật Windows 8, 8.1

Chặn, tắt ứng dụng chạy ngầm trên Windows 10

Chặn, tắt ứng dụng chạy ngầm trên Windows 10

Cách biến Windows 7/8 thành Windows 10

Cách biến Windows 7/8 thành Windows 10

Cách kiểm tra cấu hình máy tính, xem phần cứng laptop Win 10, 7, 8, XP

Cách kiểm tra cấu hình máy tính, xem phần cứng laptop Win 10, 7, 8, XP

Cách cài đặt trợ lý ảo Google Assistant trên máy tính Windows

Cách cài đặt trợ lý ảo Google Assistant trên máy tính Windows

Phân quyền Admin cho User trong Win 7. 8.1, 10

Phân quyền Admin cho User trong Win 7. 8.1, 10

Tắt update Windows 7, cách chặn Win 7 không tự động cập nhật

Tắt update Windows 7, cách chặn Win 7 không tự động cập nhật

Kiểm tra cấu hình máy tính win 10, check cấu hình máy tính win 10

Kiểm tra cấu hình máy tính win 10, check cấu hình máy tính win 10

1 2 3 4 > >>