Giải Toán 5, giải bài tập SGK Toán lớp 5

Giải Toán 5, giải bài tập SGK Toán lớp 5

  • Admin
  • 06-11-2020
  • 338 view
Để học tốt toán lớp 5 cũng như tiến hành giải toán 5 đễ dàng và nhanh chóng nhất, ngoài việc các em học sinh phải chăm chỉ học tập và trau dồi kiến thức trên lớp thì các em cũng nên ứng dụng các tài liệu tham khảo. Tài liệu Giải Toán 5 hỗ trợ cho quá trình học tập và giải toán trở nên dễ dàng hơn, mời các bạn cùng tham khảo nội dung các bài giải được cập nhật rõ ràng và đầy đủ dưới đây để nâng cao trình độ làm toán của mình, Tuần này theo chương trình sẽ học Bài đang học Giải bài tập trang 126 SGK Toán 5 - Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Nhắm đáp ứng nhu cầu học tốt Toán 5 của các em, Taimienphi.vn cùng những giáo viên chuyên môn xin giới thiệu đến các em học sinh và các thầy cô giáo phần giải bài tập Toán lớp 5 theo SGK. Mọi khó khăn cần hỗ trợ, xin vui lòng comment (bình luận) dưới bài viết. Nhóm biên tập sẽ giúp thầy cô và các em giải đáp các thắc mắc cần hỗ trợ.
 

Mục lục phần giải toán lớp 5

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

- Giải bài tập trang 4 SGK toán 5 - Ôn tập: Khái niệm về phân số
- Giải bài tập trang 6 SGK toán 5 - Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
- Giải bài tập trang 7 SGK toán 5 - Ôn tập: So sánh hai phân số
- Giải bài tập trang 7 SGK toán 5 (tiếp) - Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 8 SGK toán 5 - Phân số thập phân
- Giải bài tập trang 9 SGK toán 5 - Luyện tập trang 9 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 10 SGK toán 5 - Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
- Giải bài tập trang 11 SGK toán 5 - Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
- Giải bài tập trang 12, 13 SGK toán 5 - Hỗn số
- Giải bài tập trang 13, 14 SGK toán 5 - Hỗn số (tiếp theo)
- Giải bài tập 14 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 14 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 15 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 15 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 16, 17 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 18 Toán 5 - Ôn tập về giải toán
- Giải bài tập trang 19 Toán 5 - Ôn tập và bổ sung về giải toán
- Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 21 Toán 5 - Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 21 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 22 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 22 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 22, 23 Toán 5 - Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
- Giải bài tập trang 24 Toán 5 - Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
- Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 24, 25 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 26, 27 SGK toán 5 - Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
- Giải bài tập trang 28 SGK toán 5 - Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
- Giải bài tập trang 28, 29 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 29, 30 SGK toán 5 - Héc-ta
- Giải bài tập trang 30 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 30 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 31 SGK Toán 5,Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 31 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 32 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5


CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN


- Giải bài tập trang 34, 35 SGK toán 5 - Khái niệm số thập phân
- Giải bài tập trang 37 SGK toán 5 - Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 38 SGK toán 5 - Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
- Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 40 SGK toán 5 - Số thập phân bằng nhau
- Giải bài tập trang 42 SGK toán 5 - So sánh hai số thập phân
- Giải bài tập trang 43 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 43 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 43 SGK Toán 5, luyện tập chung - Luyện tập chung trang 43 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 44 SGK toán 5 - Viết các số đo dưới dạng số thập phân
- Giải bài tập trang 45 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 45 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 45 SGK toán 5 - Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
- Giải bài tập trang 46, 47 SGK toán 5 - Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
- Giải bài tập trang 47 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 47 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 48 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 48, 49 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 50 SGK toán 5 - Cộng hai số thập phân
- Giải bài tập trang 50 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 50 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 51, 52 SGK toán 5 - Tổng nhiều số thập phân
- Giải bài tập trang 52 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 52 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 54 SGK toán 5 - Trừ hai số thập phân
- Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 54 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 56 SGK toán 5 - Nhân một số thập phận với một số tự nhiên
- Giải bài tập trang 57 SGK toán 5 - Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..
- Giải bài tập trang 58 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 58 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 58, 59 SGK toán 5 - Nhân một số thập phân với một số thập phân
- Giải bài tập trang 60 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 60 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 61 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 61 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 62 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 62 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 64 SGK toán 5 - Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
- Giải bài tập trang 64 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 64 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 66 SGK toán 5 - Chia một số thập phân cho 10,100,1000..
- Giải bài tập trang 68 SGK toán 5 - Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
- Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 68 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 70 SGK toán 5 - Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
- Giải bài tập trang 70 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 70 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 71 SGK toán 5 - Chia một số thập phân cho một số thập phân
- Giải bài tập trang 72 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 72 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 72 SGK Toán 5, Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 73 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 74 SGK toán 5 - Tỉ số phần trăm
- Giải bài tập trang 75 SGK toán 5 - Giải toán về tỉ số phần trăm
- Giải bài tập trang 76 SGK Toán 5 -
- Giải bài tập trang 77 SGK toán 5 - Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 77 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 77 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 78 SGK toán 5 - Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 79 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 79 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 80 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 82 SGK toán 5 - Giới thiệu máy tính bỏ túi
- Giải bài tập trang 83, 84 SGK toán 5 - Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm


CHƯƠNG III: HÌNH HỌC


- Giải bài tập trang 86 SGK toán 5 - Hình tam giác
- Giải bài tập trang 88 SGK toán 5 - Diện tích hình tam giác
- Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 88, 89 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 89, 90 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 91, 92 SGK toán 5 - Hình thang
- Giải bài tập trang 93, 94 SGK toán 5 - Diện tích hình thang
- Giải bài tập trang 94 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 94 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 95 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 95 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 96, 97 SGK toán 5 - Hình tròn, đường tròn
- Giải bài tập trang 98 SGK toán 5 - Chu vi hình tròn
- Giải bài tập trang 99 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 99 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 100 SGK toán 5 - Diện tích hình tròn
- Giải bài tập trang 100 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 100 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 102 SGK toán 5 - Giới thiệu biểu đồ hình quạt
- Giải bài tập trang 104 SGK Toán 5 - Luyện tập về tính diện tích
- Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 5 - Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 106 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 108 SGK toán 5 - Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
- Giải bài tập trang 110 SGK toán 5 - Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
- Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 110 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 111 SGK toán 5 - Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
- Giải bài tập trang 112 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 112 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 113 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 115 SGK toán 5 - Thể tích của một hình
- Giải bài tập trang 116, 117 SGK toán 5 - Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối
- Giải bài tập trang 118 SGK toán 5 - Mét khối
- Giải bài tập trang 119 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 119 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 121 SGK toán 5 - Thể tích hình hộp chữ nhật
- Giải bài tập trang 122, 123 SGK toán 5 - Thể tích hình lập phương
- Giải bài tập trang 123 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 124, 125 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 126 SGK toán 5 - Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu
- Giải bài tập trang 127 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 128 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 128 SGK Toán 5


CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU


- Giải bài tập trang 130, 131 SGK toán 5 - Bảng đơn vị đo thời gian
- Giải bài tập trang 132 SGK Toán 5 - Cộng số đo thời gian
- Giải bài tập trang 133 SGK toán 5 - Trừ số đo thời gian
- Giải bài tập trang 134 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 134 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 135 SGK toán 5 - Nhân số đo thời gian với một số
- Giải bài tập trang 136 SGK toán 5 - Chia số đo thời gian cho một số
- Giải bài tập trang 137 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 137 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 137, 138 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 139 SGK Toán 5 - Vận tốc
- Giải bài tập trang 139, 140 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 139, 140 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 141 SGK Toán 5 - Quãng đường
- Giải bài tập trang 141, 142 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 143 SGK Toán 5 - Thời gian
- Giải bài tập trang 143 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 143 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 144 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 144 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 144, 145 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 145, 146 SGK toán 5 - Luyện tập chung trang 145, 146 SGK Toán 5


CHƯƠNG V: ÔN TẬP


- Giải bài tập trang 147, 148 SGK toán 5 - Ôn tập về số tự nhiên
- Giải bài tập trang 148, 149 SGK toán 5 - Ôn tập về phân số
- Giải bài tập trang 149, 150 SGK toán 5 - Ôn tập về phân số (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 150, 151 SGK toán 5 - Ôn tập về số thập phân
- Giải bài tập trang 151 SGK toán 5 - Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 152, 153 SGK toán 5 - Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
- Giải bài tập trang 153, 154 SGK toán 5 - Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 154 SGK Toán 5 - Ôn tập về đo diện tích
- Giải bài tập trang 155 SGK Toán 5 - Ôn tập về đo thể tích
- Giải bài tập trang 155, 156 SGK toán 5 - Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 156, 157 SGK toán 5 - Ôn tập về đo thời gian
- Giải bài tập trang 158, 159 SGK toán 5 - Phép cộng
- Giải bài tập trang 159, 160 SGK toán 5 - Phép trừ
- Giải bài tập trang 160, 161 SGK toán 5 - Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 162 SGK toán 5 - Phép nhân
- Giải bài tập trang 162 SGK toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 162 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 163, 164 SGK toán 5 - Phép chia
- Giải bài tập trang 164, 165 Toán 5 - Luyện tập trang 164 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 165 SGK toán 5 - Luyện tập trang 165 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 165, 166 SGK toán 5 - Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
- Giải bài tập trang 166, 167 SGK toán 5 - Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
- Giải bài tập trang 167 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 167 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 168 SGK Toán 5 - Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
- Giải bài tập trang 169 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 169 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 169, 170 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 169, 170 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 170 SGK toán 5 - Một số dạng bài toán đã học
- Giải bài tập trang 171 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 171 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 171, 172 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 171, 172 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 172 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 172 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 173, 174, 175 SGK Toán 5 - Ôn tập về biểu đồ
- Giải bài tập trang 175 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 175 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 176 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 176 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 177, 178 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 178, 179 SGK Toán 5
- Giải bài tập trang 179, 180 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5

 

Trong sách giải toán 5 bao gồm đầy đủ tất cả những kiến thức cũng như bài tập cả phần số học và hình học. Giải bài tập toán 5 với những kiến thức từ học kì 1 đến học kì 2 trình bày chi tiết, lần lượt và đầy đủ nhất. Cùng với đó những bài tập toán lớp 5 có lời giải với nhiều hình thức giải khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 có thể lựa chọn cho mình cách giải bài tập và học tập tốt nhất. Đặc biệt trong quá trình tự học toán ở nhà thì sách giải toán lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao sẽ hỗ trợ quá trình học tập ngày càng có kết quả tốt hơn.

Giải Toán 5, giải bài tập SGK Toán lớp 5 0

Giải toán lớp 5, giải bài tập toán lớp 5, học tốt toán 5 số học, hình học

Giải toán 5 có nội dung bao gồm 5 chương với đầy đủ những nội dung từng phần đại số và hình học, từ số thập phân đến cấc phép tính với số thập phân, phép chia, phần hình học tổng hợp cùng với những dạng bài tập về số đo thời gian các bài toán chuyển động đều được cập nhật chi tiết và cụ thể nhất. Trong các bài giải toán lớp 5 các bạn học sinh hoàn toàn yên tâm với những nội dung kiến thức cốt lõi và các cách giải bài tập hợp lý nhất để ứng dụng cho nhu cầu giải toán của mình.

Sách giải toán 5 là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5 với mục đích hỗ trợ quá trình học tập và giải bài tập toán lớp 5 dễ dàng và hiệu quả nhất. Với sách giải toán lớp 5 được hệ thống toàn bộ các dạng bài tập cũng như kiến thức trong chương trình sách giáo khoa các bạn hoàn toàn có thể yên tâm ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết sách giải bài tập toán lớp 5 được chúng tôi cập nhật ở trên đây.

Thông qua sách giải bài tập toán lớp 5 các em học sinh cũng có thể sử dụng để tự mình làm bài tập và so sánh với những đáp án và cách giải trong tài liệu, giải vở bài tập toán 5 đầy đủ để có thể dễ dàng tự mình đánh giá khả năng học tập và làm bài của mình. Qua đó có thể đưa ra những phương pháp ôn luyện và củng cố kiến thức cho mình dễ dàng và hợp lý hơn. Cùng với tài liệu giải bài tập toán 5 các em học sinh cũng có thể tìm hiểu các cách giải toán lớp 5 trên mạng để việc học tập của mình dễ dàng và có kết quả tốt nhất.


Để học tốt môn toán lớp 5 không chỉ dựa vào tài liệu giải toán 5 hay các sách giải khác mà các em học sinh cần tiến hành học tập cũng như ôn luyện chăm chỉ, làm bài tập, thực hành các cách làm khác nhau để nâng cao kiến thức cũng như tầm hiểu biết của mình. Cùng với tài liệu bổ ích trên đối với các bạn học sinh lớp 4 Tải Miễn Phí cũng cập nhật tới các em tài liệu giải toán 4 các em học sinh cùng tham khảo nhé, tài liệu giải toán lớp 4 này các em có thể tham khảo trực tuyến hoặc tải tài liệu về làm tài liệu tham khảo nhé.

Trên đây là tất cả những gì có trong Giải Toán 5, giải bài tập SGK Toán lớp 5 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Giải Toán 5, giải bài tập SGK Toán lớp 5, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn