Giải mã giấc mơ

Nằm Mơ Thấy Rắn Hổ Mang

Nằm Mơ Thấy Rắn Hổ Mang

Nằm mơ thấy bạn bè, bạn cũ, bạn thân

Nằm mơ thấy bạn bè, bạn cũ, bạn thân

Nằm mơ thấy con mèo,

Nằm mơ thấy con mèo, "tiểu hổ"

Mơ thấy rắn xanh lục đánh con gì?

Mơ thấy rắn xanh lục đánh con gì?

Nằm mơ thấy con lươn

Nằm mơ thấy con lươn

Nằm mơ thấy chết đuối

Nằm mơ thấy chết đuối

Nằm mơ thấy con ong, nằm mơ thấy ong đốt, tổ ong mật

Nằm mơ thấy con ong, nằm mơ thấy ong đốt, tổ ong mật

Nằm mơ thấy nước đánh lô đề con gì

Nằm mơ thấy nước đánh lô đề con gì

Nằm mơ thấy hồn ma

Nằm mơ thấy hồn ma

Nằm mơ thấy câu cá

Nằm mơ thấy câu cá

Nằm mơ thấy người chết sống lại

Nằm mơ thấy người chết sống lại

1 2 3 4 5 > >>