Giải mã giấc mơ Động vật

Giải mã giấc mơ Động vật

Nằm Mơ Thấy Rắn Hổ Mang

Nằm Mơ Thấy Rắn Hổ Mang

Nằm mơ thấy con mèo,

Nằm mơ thấy con mèo, "tiểu hổ"

Mơ thấy rắn xanh lục đánh con gì?

Mơ thấy rắn xanh lục đánh con gì?

Nằm mơ thấy con lươn

Nằm mơ thấy con lươn

Nằm mơ thấy con ong, nằm mơ thấy ong đốt, tổ ong mật

Nằm mơ thấy con ong, nằm mơ thấy ong đốt, tổ ong mật

Nằm mơ thấy câu cá

Nằm mơ thấy câu cá

Nằm mơ thấy rắn vàng

Nằm mơ thấy rắn vàng

Nằm mơ thấy lợn, heo đánh con gì? điềm báo gì?

Nằm mơ thấy lợn, heo đánh con gì? điềm báo gì?

Nằm mơ thấy cá

Nằm mơ thấy cá

Nằm mơ thấy con bò (ngưu)

Nằm mơ thấy con bò (ngưu)

Nằm mơ thấy cá chép, cá chép đỏ, vàng, hóa rồng, bị chết

Nằm mơ thấy cá chép, cá chép đỏ, vàng, hóa rồng, bị chết

1 2 > >>