Điện tử

Dây trung tính là gì? Dây trung tính trong mạch điện 3 pha có tác dụng gì?

Dây trung tính là gì? Dây trung tính trong mạch điện 3 pha có tác dụng gì?