Dịch thuật

Phần mềm tôi yêu bản dịch có tốt không? Khi nào nên sử dụng tôi yêu bản dịch?

Phần mềm tôi yêu bản dịch có tốt không? Khi nào nên sử dụng tôi yêu bản dịch?