Cách viết đơn xin chuyển trường

  • Admin
  • 06-11-2020
  • 337 view
Viết Đơn xin chuyển trường là mẫu đơn văn bản mà học sinh và phụ huynh hoặc của thầy cô gửi đến ban giám hiệu của nhà trường đang theo học/theo dạy và trường xin chuyển tới để trình bày lý do, nguyên vọng xin chuyển trường.

Viết đơn xin chuyển trường là thủ tục bắt buộc được sử dụng khi học sinh/giáo viên chuyển tới trường mới để học tập/giảng dạy. Dưới đây là cách viết đơn xin chuyển trường dành cho các bậc học khác nhau từ Tiểu học tới THPT trong cùng một tỉnh và cả khác tỉnh. Chúng ta cùng tham khảo.

Cách viết đơn xin chuyển trường 0

Viết đơn xin chuyển trường là một thủ tục bắt buộc khi chuyển trường

 

I. Các mẫu đơn xin chuyển trường

 

1. Trường hợp học sinh chuyển trường

* Mẫu đơn xin chuyển cho học sinh mầm non

Cách viết đơn xin chuyển trường 1

* Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh THCS

Cách viết đơn xin chuyển trường 2

* Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học

Cách viết đơn xin chuyển trường 3

* Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh THPT

- Cùng tỉnh

Cách viết đơn xin chuyển trường 4

- Khác tỉnh

Cách viết đơn xin chuyển trường 5

 

2. Trường hợp giáo viên chuyển trường

Đối với giáo viên thì mẫu đơn xin chuyển trường thường được gọi với tên gọi là đơn xin thuyên chuyển công tác:

Cách viết đơn xin chuyển trường 6

 

II. Cách viết đơn xin chuyển trường cho học sinh

 

1. Hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học

- Mục "Kính gửi": Ở dòng đầu tiên, ghi tên lãnh đạo phòng GD&ĐT và tên trường nơi bạn đang học. Dòng thứ 2, bạn ghi tên lãnh đạo nơi sắp chuyển tới và tên trường mà bạn muốn chuyển đến.

- Mục "Tên tôi là: ............ Hiện ngụ tại ............ ": Viết tên phụ huynh học sinh muốn chuyển trường cũng như viết tên thành phố sống của người làm đơn.

- Mục "Là phụ huynh em: ............ Sinh năm ............ là học sinh lớp ............ năm học ............ thuộc trường": Ở mục này, bạn ghi đầy đủ thông tin của con em mình gồm có họ tên, tên lớp học, năm sinh, năm học cùng với trường mà con em đang theo học.

- Mục "kết quả cuối năm: ............ Học lực: ............ Hạnh kiểm: ............ ":Bạn cần ghi chính xác về số điểm, học lực cùng hạnh kiểm trong học bạ của con em mình.

- Mục "Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường .... và lãnh đạo Phòng GD&ĐT ............ cho tôi được chuyển con tôi về lớp học ............ năm học ............ tại trường ............ thuộc huyện ............ tỉnh ............ " Viết đầy đủ về tên hiệu trưởng trường mà con em đang theo học, tên phòng lãnh đạo GD&ĐT, năm học muốn chuyển, tên trường, tên lớp mới mà con em sắp chuyển đến, cũng như ghi rõ địa chỉ của trường.

- Mục "Lý do": Ghi đầy đủ lý do và có tính hợp lệ cao.

- Người viết đơn cần ghi rõ họ tên cùng với đính kèm hồ sơ để nộp lên cho Hiệu trưởng của nhà trường mà con em đang theo học và trường sắp chuyển tới để xác nhận.

 

2. Hướng dẫn viết đơn xin chuyển trường cho học sinh THCS

- Mục "Kính gửi": Ở dòng đầu tiên, ghi tên lãnh đạo phòng GD&ĐT và tên trường nơi bạn đang học. Dòng thứ 2, bạn ghi tên lãnh đạo nơi sắp chuyển tới và tên trường mà bạn muốn chuyển đến.

- Mục "Tên tôi là: ............ Hiện ngụ tại ............ ": Viết tên phụ huynh học sinh muốn chuyển trường cũng như viết tên thành phố sống của người làm đơn.

- Mục "Là phụ huynh em: ............ Sinh năm ............ Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học.........., nay là học sinh lớp.............năm học............thuộc trường...................................................Ngoại ngữ.........................................": Ở mục này, bạn ghi đầy đủ thông tin của con em mình gồm có họ tên, tên lớp học, năm sinh, năm học cùng với tên trường và ngoại ngữ khác như tiếng Anh của học sinh mà con em đang theo học.

- Mục "kết quả cuối năm: ............ Học lực: ............ Hạnh kiểm: ............ ":Bạn cần ghi chính xác về số điểm, học lực cùng hạnh kiểm trong học bạ của con em mình.

- Mục "Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường .... và lãnh đạo Phòng GD&ĐT ............ cho tôi được chuyển con tôi về lớp học ............ năm học ............ tại trường ............ thuộc huyện ............ tỉnh ............ " Viết đầy đủ về tên hiệu trưởng trường mà con em đang theo học, tên phòng lãnh đạo GD&ĐT, năm học muốn chuyển, tên trường, tên lớp mới mà con em sắp chuyển đến, cũng như ghi rõ địa chỉ của trường.

- Mục "Lý do": Ghi đầy đủ lý do và có tính hợp lệ cao.

- Người viết đơn cần ghi rõ họ tên cùng với đính kèm hồ sơ để nộp lên cho Hiệu trưởng của nhà trường mà con em đang theo học và trường sắp chuyển tới để xác nhận.

 

3. Hướng dẫn viết đơn chuyển trường cho học sinh THPT

- Mục "Kính gửi": Ở dòng đầu tiên, ghi tên lãnh đạo phòng GD&ĐT và tên trường nơi bạn đang học. Dòng thứ 2, bạn ghi tên lãnh đạo nơi sắp chuyển tới và tên trường mà bạn muốn chuyển đến.

- Mục "Tôi tên là:...................... phụ huynh của học sinh....................... sinh ngày ...../...../.......... đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường........................ thuộc huyện ....................... tỉnh...................................................... ": Viết tên phụ huynh học sinh muốn chuyển trường, tên học sinh, ngày sinh của học sinhh cùng các thông tin như tên lớp học, khóa học, tên trường đang theo học, trường đó ở huyện, tỉnh nào.

- Mục "Nay xin chuyển đến học lớp ....... năm học: 20.....-20..... tại trường.........................thuộc huyện............................tỉnh...................................": Ở mục này, bạn ghi đầy đủ thông tin về nơi con em mình sẽ đến theo học như lớp học, năm học theo học, tên trường và nằm ở địa chỉ huyện nào, tỉnh nào.

- Mục "Lý do": Ghi đầy đủ lý do và có tính hợp lệ cao.

- Người viết đơn cần ghi rõ họ tên cùng với đính kèm hồ sơ để nộp lên cho Hiệu trưởng của nhà trường mà con em đang theo học và trường sắp chuyển tới để xác nhận.


Trên đây là cách viết và mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên và học sinh, các bạn cùng tham khảo để viết mẫu đơn chuyển trường chuyên nghiệp, ấn tượng nhất.

Trên đây là tất cả những gì có trong Cách viết đơn xin chuyển trường mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Cách viết đơn xin chuyển trường, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn