Bộ câu hỏi về kiểm toán căn bản

Bộ câu hỏi về kiểm toán căn bản

  • Admin
  • 15-03-2020
  • 2834 view

Chương 1  :   TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN


I. TRẮC NGHIỆM

1. Lý do chính của một cuộc kiểm toán BCTC là:
a. Phát hiện ra các sai sót và gian lận trên BCTC.
b. Nhằm đáp ứng yêu cầu của luật pháp.
c. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của BCTC.
d. Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với BCTC.
2. Doanh nghiệp cần kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC là vì:
a. Ban Giám đốc có thể gian lận và thông thường các kiểm toán viên độc lập sẽ phát hiện các gian lận này.
b. Thường có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa công ty soạn thảo BCTC với người sử dụng BCTC.
c. Vì có thể có sai sót ở số dư các tài khoản mà sẽ được các kiểm toán viên độc lập điều chỉnh.
d. Vì hệ thống KSNB thường không đáng tin cậy
3. Các BCTC đã được kiểm toán sẽ đảm bảo:
a. Thông tin trên các BCTC là chính xác.
b. Không có gian lận trong các BCTC.
c. Đơn vị đã được quản lý tốt.
d. Làm tăng thêm sự tin cậy của các BCTC.
4. Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là:
a. Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống KSNB hoạt động đúng như thiết kế.
b. Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong việc kiểm toán BCTC.
c. Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán và tài chính cho các nhà quản lý cấp cao của công ty.
d. Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu của tổ chức đó.
5. Một KH yêu cầu kiểm toán các báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng của họ, đây là yêu cầu về:
a. Kiểm toán BCTC.
b. Kiểm toán tuân thủ.
c. Kiểm toán hoạt động.
d. Kiểm toán Nhà nước
6. Ai là người chịu trách nhiệm chính đối với tính trung thực của BCTC của một ngân hàng
a. Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
b. Ban giám đốc ngân hàng
c. Kế toán trưởng
d. Kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC này
7. Các thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ
a. Kiểm toán các chi nhánh ngân hàng về việc thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay
b. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp
c. Kiểm toán doanh nghiệp theo yêu cầu của ngân hàng về việc chấp hành các điều khoản của hợp đồng tín dụng
d. Kiểm toán một dự án xóa đói giảm nghèo về tính hiệu quả của nó.
8. Một cuộc kiểm toán được dành cho việc phát hiện những vi phạm các điều luật và quy định được xem như là:
a.  Kiểm toán BCTC
b.  Kiểm toán tuân thủ
c.  Kiểm toán thực hiện
d.  Kiểm toán hoạt động
9. Ý nghĩa quan trọng nhất mà hoạt động kiểm toán mang lại cho xã hội  là:
a. Tăng thêm niềm tin của các nhà đầu tư vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế
b. Giúp các doanh nghiệp dễ dàng gọi vốn từ các nhà đầu tư.
c. Hạn chế rủi ro kinh doanh cho khách hàng được kiểm toán
d. Hạn chế rủi ro thông tin cho nhiều đối tượng
10. GĐ yêu cầu KTV nội bộ kiểm toán một chi nhánh mới về hiệu quả hoạt động của nó là ví dụ về:
a. Kiểm toán hoạt động
b. Kiểm toán tuân thủ
c. Kiểm toán BCTC
d. Kiểm toán độc lập

II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH

1. Việc một công ty nhỏ được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập sẽ luôn luôn đưa đến một sự bảo đảm tuyệt đối về tính chính xác cuả báo cáo tài chính.
2. Kiểm toán viên nội bộ trong các ngân hàng chỉ thực hiện kiểm toán hoạt động thay vì thực hiện cả kiểm toán tuân thủ và kiểm toán BCTC.
3. Nếu bộ phận kiểm toán nội bộ trong ngân hàng làm việc hiệu quả, có khả năng các ngân hàng thương mại sẽ không cần thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC nữa.
4. Quyền lợi của người cung cấp những thông tin tài chính cũng như những người sử dụng các thông tin đó là như nhau và các quyền lợi chung này là đòi hỏi cho việc kiểm toán độc lập hàng năm.
5. Nếu các công ty kiểm toán độc lập hoạt động mạnh sẽ thực hiện việc kiểm toán tất cả các đơn vịtrong nền kinh tế, không cần kiểm toán nhà nước.
6. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính sẽ làm giảm nhẹ trách nhiệm của giám đốc hoặc người đứng đầu đơn vị được kiểm toán.

Chương 2 MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1. Chất lượng dịch vụ kiểm toán được đánh giá bởi:
a. Hiệp hội kiểm toán
b. Quá trình thực hiện kiểm tra chéo giữa các công ty kiểm toán với nhau
c. Những nhà đầu tư.
d. Đối tượng sử dụng thông tin BCTC được kiểm toán
2. Các nguyên tắc kiểm toán có một yêu cầu sau:
a. KTV thực hiện kiểm toán với sự thận trọng nghề nghiệp đúng mức
b. KTV có hiểu biết về kiểm soát nội bộ
c. Các báo cáo tài chính được trình bày phù hợp với những nguyên tắc kế toán thông thường
d. KTV duy trì sự độc lập
3. Sản phẩm dịch vụ kiểm toán là loại sản phẩm:
a. Đòi hỏi người sử dụng có kiến thức kinh tế nhất định.
b. Giá trị càng tăng lên khi càng có nhiều người sử dụng.
c. Không bị tiêu hao trong quá trình sử dụng
d. Tất cả đều đúng
4. Phát biểu nào sau đây về Chuẩn mực kiểm toán là hợp lý nhất:
a. Chuẩn mực kiểm toán là những điều kiện tiền đề để Công ty kiểm toán có thể ký hợp đồng kiểm toán với khách hàng.
b. Chuẩn mực kiểm toán là văn bản hướng dẫn hành nghề chung cho các kế toán viên.
c. Chuẩn mực kiểm toán là cơ sở giúp cho kiểm toán viên tránh được rủi ro nghề nghiệp nếu làm đúng theo hướng dẫn
d. Tất cả đều không hợp lý
5. Kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm pháp lý truớc khách hàng vì:
a. Những sai sót thông thường hoặc sai sót nghiêm trọng mà KTV gây nên
b. Không tìm ra được những gian lận trên BCTC
c. Không thể đưa ra ý kiến về BCTC
d. Thiếu sự thận trọng trong công việc
6. Sau khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán cho công ty Y, công ty kiểm toán X được Cty Y mời kiểm toán BCTC năm đó. Công ty X sẽ:
a. Chấp nhận hợp đồng vì khách hàng quen biết
b. Không chấp nhận hợp đồng vì vi phạm tính độc lập
c. Chấp nhận hợp đồng hay không còn tùy vào phí kiểm toán
d. Tất cả đều sai
7. Công ty X khai khống giá trị hàng tồn kho để vay ngân hàng. KTV không phát hiện ra sự gian lận này nên đưa ra ý kiến không hợp lý. Ý kiến nào luôn đúng:
a. KTV phải chịu trách nhiệm
b. Ban quản trị của công ty X phải chịu trách nhiệm
c. Cả ban quan trị của công ty X và KTV đều phải chịu trách nhiệm
d. KTV không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào
8. Những người chịu trách nhiệm ký tên trên báo cáo kiểm toán là:
a. Chủ phần hùn
b. KTV chính phụ trách cuộc kiểm toán
c. Bất kỳ KTV nào có tham gia cuộc kiểm toán
d. Chủ phần hùn và KTV chính phụ trách cuộc kiểm toán
9. Việc một kiểm toán viên đưa ra một báo cáo kiểm toán không có một hạn chế nào về độ tin cậy cho các BCTC mà anh (cô) ta biết là nó sẽ đưa đến hiểu lầm, hiểu sai, kiểm toán viên ấy:
a. Sẽ chịu trách nhiệm hình sự cũng như trách nhiệm dân sự.
b. Sẽ chịu trách nhiệm dân sự.
c. Sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu các công ty khách hàng cũng nhận biết rằng các BCTC là không đáng tin cậy.
d. Sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu anh ta không thực hiện các phương pháp kiểm toán rơi vào những phần báo cáo gây hiểu lầm.
10. Tiêu chuẩn nào sau đây là cần thiết để hoạt động trong nghề kiểm toán
a. Tự trau dồi, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ.
b. Độc lập.
c. Có kiến thức tổng quát.
d. Quen thuộc với một khối lượng kiến thức chuyên môn phức tạp.

II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH

1. Kiểm toán viên ở tất cả các quốc gia đều thực hiện kiểm toán theo một chuẩn mực chung là chuẩn mực kiểm toán quốc tế.
2. Kiểm toán viên độc lập sẽ vi phạm tính bảo mật nếu cung cấp thông tin cho cơ quan thuế trong quá trình điều tra của cơ quan này.
3. Điều cần nhất đối với một kiểm toán viên là tính độc lập vì vậy kiểm toán viên phải duy trì tính độc lập của mình đối với mọi dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
4. Kiểm toán viên không bao giờ phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại do không tìm ra được sự gian lận.
5. Một kiểm toán viên có thể có lợi ích tài chính trực tiếp liên quan đến khách hàng của mình miễn là khoản đầu tư không đáng kể so với tài sản ròng của anh ta.
6. Thực hiện các công việc được giao với thái độ phân biệt đối xử được xem như là vi phạm nguyên tắc tư cách nghề nghiệp
7. Một KTV không được cho là độc lập với công ty khách hàng đang kiểm toán (kinh doanh hàng điện máy) nếu cha của anh ta mua hàng của công ty đó.
8. Công ty kiểm toán phải chịu trách nhiệm pháp lý trước khách hàng nếu kiểm toán viên của mình tiết lộ thông tin của khách hàng cho đối thủ cạnh tranh của khách hàng.
9. Kiểm toán viên độc lập không phải chịu trách nhiệm pháp lý trước khách hàng nếu không phát hiện ra những gian lận về thuế vì thuế do cơ quan thuế kiểm tra.
10. Tính độc lập không cần thiết phải có đối với việc thực hiện kiểm toán hoạt động.
11. Nếu vợ (chồng) của một kiểm toán viên đang có một khoản vay lớn tại ngân hàng thì KTV đó không độc lập với ngân hàng đó khi kiểm toán.
12. Việc KTV có đưa ra một nhận xét về BCTC của công ty khách hàng khách quan hay không hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của Ban lãnh đạo công ty khách hàng.
13. Công ty kiểm toán được phép đòi hỏi khách hàng làm theo tất cả các yêu cầu của mình khi cung cấp dịch vụ kiểm toán cho khách hàng.

III. BÀI TẬP - TÌNH HUỐNG

1.   Cho các dữ kiện sau , hãy chỉ ra khi nào một kiểm toán viên công chứng là có “tính độc lập” trong quan hệ với khách hàng bằng cách khoanh vòng vào các chữ ‘Đúng’ hay ‘Sai’ bên cạnh.                                

 

Tính độc lập

a. Con của một kiểm toán viên độc lập có lợi ích tài chính với công ty khách hàng mà anh ta đang kiểm toán.

Đúng

 

Sai

b. Chồng (vợ) của kiểm toán viên độc lập có lợi ích tài chính đáng kể với công ty khách hàng mà anh ta đang kiểm toán.

Đúng

 

Sai

c. Anh em trai của kiểm toán viên độc lập là người quản lý công ty khách hàng nơi anh ta thực hiện kiểm toán.

Đúng

 

Sai

d. Cha của kiểm toán viên độc lập là một thương gia làm ăn với công ty khách hàng.

Đúng

Sai

e. Mẹ của kiểm toán viên độc lập có lợi ích đang vay tại ngân hàng mà anh  ta đang kiểm toán.

Đúng

Sai

    2.  Khi tiến hành kiểm toán BCTC cho công ty Thiên Bình, kiểm toán viên Nam đã gặp các tình huống sau:
    a. Hai tháng trước ngày kết thúc niên độ, nhân viên kế toán tổng hợp của công ty Thiên Bình đã nghỉ việc và cho đến ngày lập BCTC, công ty vẫn chưa tìm được người thay thế. Do đó, những nghiệp vụ phát sinh của công ty Thiên Bình trong hai tháng cuối niên độ chưa được ghi vào sổ sách. Vì Nam đã kiểm toán BCTC năm trước cho công ty, nên Thiên Bình đã nhờ kiểm toán viên Nam lập BCTC và sau đó tiến hành kiểm toán BCTC cho năm hiện hành.
    b. Khi được biết Nam phụ trách hợp đồng kiểm toán cho công ty Thiên Bình, Ngọc – một chuyên viên kinh tế đang thực hiện một công trình nghiên cứu với đề tài “các nghiệp vụ tài chính của công ty cổ phần” đã đề nghị Nam cung cấp thông tin hoặc cho nhận xét về những hoạt động tài chính của công ty Thiên Bình, Ngọc hứa sẽ bảo mật các thông tin mà Nam cung cấp.
    c. Sau khi kiểm kê hàng tồn kho cuối năm của công ty Thiên Bình, người quản lý phân xưởng đã tặng kiểm toán viên Nam cần câu cá do Thiên Bình sản xuất.
    Yêu cầu: Trong từng tình huống trên, bạn hãy cho biết nếu nhận lời thì kiểm toán viên Nam có vi phạm đạo đức nghề nghiệp không? Giải thích.
    3. Hãy cho biết trong các tình huống dưới đây kiểm toán viên đã làm theo hoặc vi phạm tiêu chuẩn nghề nghiệp nào?
    a. Kiểm toán viên đã cung cấp thông tin của công ty khách hàng được kiểm toán cho một người bạn thân …………………………….
    b. Giám đốc công ty khách hàng yêu cầu kiểm toán viên thay đổi ý kiến nhận xét trên báo cáo kiểm toán. Kiểm toán viên đã đồng ý mà không có bất kỳ một sự tranh luận nào dù rằng cơ sở của ý kiến đó là không thích hợp………………………….
    c. Nghi ngờ có sai phạm chế độ kế toán dẫn đến sai lệch số liệu khoản phải thu kiểm toán viên đã
    tiến hành kiểm tra tòan bộ số liệu, chứng từ có liên quan thay vì thực hiện kiểm tra chọn mẫu…………….
    d. Do mâu thuẫn với một người quen cũ đang làm kế toán tại công ty khách hàng được kiểm toán,
    kiểm toán viên đã đưa ra nhận xét không đúng về phần việc mà người quen anh ta phụ trách trên báo cáo kiểm toán …………………………

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ câu hỏi về kiểm toán căn bản mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ câu hỏi về kiểm toán căn bản , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn