BIOS

Sửa lỗi máy tính liên tục khởi động lại không hiển thị màn hình BIOS

Sửa lỗi máy tính liên tục khởi động lại không hiển thị màn hình BIOS

CMOS De Animator - Sao lưu và phục hồi mật khẩu, password CMOS

CMOS De Animator - Sao lưu và phục hồi mật khẩu, password CMOS

Cách thiết lập BIOS UEFI để boot từ USB, ổ cứng ngoài

Cách thiết lập BIOS UEFI để boot từ USB, ổ cứng ngoài

Cách chuyển Legacy sang UEFI trong BIOS máy tính

Cách chuyển Legacy sang UEFI trong BIOS máy tính

Cách chỉnh BIOS trên laptop HP để BOOT từ USB

Cách chỉnh BIOS trên laptop HP để BOOT từ USB

Cách chỉnh BIOS trên laptop Asus để BOOT từ USB

Cách chỉnh BIOS trên laptop Asus để BOOT từ USB

Cách bật tắt UEFI Secure Boot trên BIOS

Cách bật tắt UEFI Secure Boot trên BIOS