Bài văn hay lớp 9

Kể lại một lần em cùng bố, mẹ (hoặc anh, chị) đi thăm mộ người thân trong ngày lễ, tết

Kể lại một lần em cùng bố, mẹ (hoặc anh, chị) đi thăm mộ người thân trong ngày lễ, tết

Thuyết minh về Cây ... ở quê em

Thuyết minh về Cây ... ở quê em

Tưởng tượng gặp gỡ và trò truyện với người lái xe trong Tiểu đội xe không kính

Tưởng tượng gặp gỡ và trò truyện với người lái xe trong Tiểu đội xe không kính

Phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân

Phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân

Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

Hãy thuyết minh về con trâu ở làng quê Việt Nam

Hãy thuyết minh về con trâu ở làng quê Việt Nam

Phân tích nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương

Phân tích nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương

Phân tích khổ 2 và 3 bài thơ Mùa xuân nho nhỏ

Phân tích khổ 2 và 3 bài thơ Mùa xuân nho nhỏ

Viết một đoạn văn trong đó có sử dụng cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Viết một đoạn văn trong đó có sử dụng cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Phân tích bài thơ Sang thu

Phân tích bài thơ Sang thu

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>