Bài văn hay lớp 7

Miêu tả chân dung một người bạn của em

Miêu tả chân dung một người bạn của em

Giải thích nhan đề Sống chết mặc bay

Giải thích nhan đề Sống chết mặc bay

Phân tích bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Phân tích bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Nêu cảm nhận về bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

Nêu cảm nhận về bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè

Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè

Cảm nghĩ về thầy, cô giáo

Cảm nghĩ về thầy, cô giáo

Cảm nhận bài thơ Qua đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan

Cảm nhận bài thơ Qua đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan

Biểu cảm về cây tre Việt Nam

Biểu cảm về cây tre Việt Nam

Cảm nhận của em về bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Cảm nhận của em về bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Luyện tập: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Luyện tập: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Chứng minh câu tục ngữ

Chứng minh câu tục ngữ "Thất bại là mẹ thành công"

<< < 1 2 3 > >>