Bài văn hay lớp 7

Giải thích câu tục ngữ Lá lành đùm lá rách

Giải thích câu tục ngữ Lá lành đùm lá rách

Chứng minh câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chứng minh câu ca dao Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Cảm nhận của em về bài thơ Cảnh khuya

Cảm nhận của em về bài thơ Cảnh khuya

Văn biểu cảm về loài cây em yêu

Văn biểu cảm về loài cây em yêu

Giải thích câu tục ngữ

Giải thích câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân"

Cảm nhận về bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Cảm nhận về bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Cảm nhận của em về bài thơ Rằm tháng Giêng

Cảm nhận của em về bài thơ Rằm tháng Giêng

Chứng minh câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng bảo vệ cuộc sống của chúng ta

Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng bảo vệ cuộc sống của chúng ta

Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lê-nin Học, học nữa, học mãi

Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lê-nin Học, học nữa, học mãi

Người xưa muốn nhắn nhủ điều gì trong câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương...

Người xưa muốn nhắn nhủ điều gì trong câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương...

1 2 3 > >>