Bài văn hay lớp 5

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em

Kể về một việc làm tốt của bạn em

Kể về một việc làm tốt của bạn em

Tả một giàn cây leo

Tả một giàn cây leo

Tả một người mới gặp nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc

Tả một người mới gặp nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc

Tả một bạn học của em.

Tả một bạn học của em.

Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó

Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó

Bài văn tả mẹ

Bài văn tả mẹ

Tả một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em

Tả một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em

Tả thầy cô giáo từng dạy và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp

Tả thầy cô giáo từng dạy và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp

Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã được học

Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã được học

<< < 1 2 3 > >>