Bài văn hay lớp 3

Hãy nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở

Hãy nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở

Đoạn văn ngắn kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã có dịp xem

Đoạn văn ngắn kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã có dịp xem

Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái

Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái

Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường

Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường