Bài văn hay lớp 12

Phân tích Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Phân tích Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa

Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa

Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình

Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình

Mở bài truyện Vợ nhặt của Kim Lân

Mở bài truyện Vợ nhặt của Kim Lân

Tính dân tộc qua bài Việt Bắc, Tố Hữu

Tính dân tộc qua bài Việt Bắc, Tố Hữu

Mở bài bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Mở bài bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa

Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa

Suy nghĩ về nhận định: Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

Suy nghĩ về nhận định: Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

Kết bài bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Kết bài bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Mở bài bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Mở bài bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Tóm tắt truyện Ông già và biển cả

Tóm tắt truyện Ông già và biển cả

<< < 1 2 3 4 5 > >>