Bài văn hay lớp 12

Cảm nhận bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Cảm nhận bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Mọi phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động

Mọi phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động

Phân tích tình huống truyện trong Vợ nhặt

Phân tích tình huống truyện trong Vợ nhặt

Phân tích tình huống truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa

Phân tích tình huống truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa

Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Cảm nhận bài Tây Tiến của Quang Dũng

Cảm nhận bài Tây Tiến của Quang Dũng

Cảm nhận về đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến:

Cảm nhận về đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến: "Tây Tiến đoàn binh... lên khúc độc hành"

Nghị luận xã hội Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương

Nghị luận xã hội Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương

Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài

Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài

Tóm tắt tác phẩm số phận con người

Tóm tắt tác phẩm số phận con người

Nghị luận xã hội về vệ sinh an toàn thực phẩm

Nghị luận xã hội về vệ sinh an toàn thực phẩm

<< < 1 2 3 4 5 > >>