Bài văn hay lớp 12

Phân tích truyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Phân tích truyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Mở bài truyện Chiếc thuyền ngoài xa

Mở bài truyện Chiếc thuyền ngoài xa

Phân tích hình tượng người lái đò trong tùy bút Người lái đò sông Đà

Phân tích hình tượng người lái đò trong tùy bút Người lái đò sông Đà

Phân tích hình ảnh con sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà

Phân tích hình ảnh con sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà

Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Cảm nhận về vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa

Cảm nhận về vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa

Phân tích đoạn trích bài thơ Việt Bắc

Phân tích đoạn trích bài thơ Việt Bắc

Bức tranh tứ bình trong bài Việt Bắc, Tố Hữu

Bức tranh tứ bình trong bài Việt Bắc, Tố Hữu

Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa

Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa

Nghị luận xã hội về hạnh phúc

Nghị luận xã hội về hạnh phúc

Phân tích 8 câu đầu của bài Việt Bắc, Tố Hữu

Phân tích 8 câu đầu của bài Việt Bắc, Tố Hữu

<< < 1 2 3 4 5 > >>