Bài văn hay lớp 12

Nghị luận về văn hóa ứng xử của giới trẻ hiện nay

Nghị luận về văn hóa ứng xử của giới trẻ hiện nay

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Cảm nhận về hình tượng người lái đò qua bài tùy bút Người lái đò sông Đà

Cảm nhận về hình tượng người lái đò qua bài tùy bút Người lái đò sông Đà

Phân tích nhân vật A Phủ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ

Phân tích nhân vật A Phủ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ

Cảm nghĩ về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Cảm nghĩ về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Phân tích bài thơ Đất Nước

Phân tích bài thơ Đất Nước

Phân tích hình tượng nhân vật Tnú

Phân tích hình tượng nhân vật Tnú

Vẻ đẹp của hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu

Vẻ đẹp của hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu

Cảm nhận về đoạn thơ đầu của bài Tây Tiến

Cảm nhận về đoạn thơ đầu của bài Tây Tiến

Phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu

Phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu

1 2 3 4 5 > >>