Bài văn hay lớp 11

Phân tích bài thơ Tự tình của Hồ Xuân Hương

Phân tích bài thơ Tự tình của Hồ Xuân Hương

Phân tích vẻ đẹp của Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ người tử tù

Phân tích vẻ đẹp của Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ người tử tù

Cảm nhận bài thơ Từ ấy

Cảm nhận bài thơ Từ ấy

Phân tích cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Phân tích cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Phân tích quá trình tha hóa của Chí Phèo

Phân tích quá trình tha hóa của Chí Phèo

Cảm nhận về bài thơ Tràng giang của Huy Cận

Cảm nhận về bài thơ Tràng giang của Huy Cận

Phân tích bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Phân tích bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Phân tích bài Lưu biệt khi xuất dương

Phân tích bài Lưu biệt khi xuất dương

Phân tích truyện ngắn Chữ người tử tù

Phân tích truyện ngắn Chữ người tử tù

Chỉ ra chất cổ điển và hiện đại của bài thơ Tràng Giang

Chỉ ra chất cổ điển và hiện đại của bài thơ Tràng Giang

Phân tích nhân vật quản ngục trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Phân tích nhân vật quản ngục trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

<< < 1 2 3 4 > >>