Bài văn hay lớp 11

Phân tích bài thơ Câu cá mùa thu, (Thu Điếu) của Nguyễn Khuyến

Phân tích bài thơ Câu cá mùa thu, (Thu Điếu) của Nguyễn Khuyến

Về nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù của nhà văn Nguyễn Tuân

Về nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù của nhà văn Nguyễn Tuân

Cảm nhận về bài thơ Chiều tối

Cảm nhận về bài thơ Chiều tối

Phân tích bài thơ Thương Vợ của Tú Xương

Phân tích bài thơ Thương Vợ của Tú Xương

Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ

Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ

Phân tích tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao

Phân tích tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao

Cảm nhận về bài thơ Thương Vợ

Cảm nhận về bài thơ Thương Vợ

 Nghị luận về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam

Nghị luận về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam

Phân tích bài thơ Chiều tối

Phân tích bài thơ Chiều tối

Nghị luận bày tỏ ý kiến của mình về phương châm Học đi đôi với hành

Nghị luận bày tỏ ý kiến của mình về phương châm Học đi đôi với hành

Nghị luận xã hội về tác hại của tệ nạn với đời sống con người

Nghị luận xã hội về tác hại của tệ nạn với đời sống con người

1 2 3 4 > >>