Bài văn hay lớp 10

Phân tích bài ca dao Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Phân tích bài ca dao Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Cảm nghĩ của em về tình bạn

Cảm nghĩ của em về tình bạn

Nghị luận về nhân vật Từ Hải trong đoạn trích Chí khí anh hùng

Nghị luận về nhân vật Từ Hải trong đoạn trích Chí khí anh hùng

Tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo

Tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo

Nêu cảm nhận về cuộc sống, nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ Nhàn

Nêu cảm nhận về cuộc sống, nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ Nhàn

Cảm nhận về đoạn Trao duyên

Cảm nhận về đoạn Trao duyên

Thuyết minh về nhà thơ Nguyễn Trãi

Thuyết minh về nhà thơ Nguyễn Trãi

Vẻ đẹp nhân cách của Thúy Kiều qua đoạn trích Trao duyên

Vẻ đẹp nhân cách của Thúy Kiều qua đoạn trích Trao duyên

Phân tích tác phẩm Bình Ngô đại cáo

Phân tích tác phẩm Bình Ngô đại cáo

Phân tích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Phân tích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Phân tích đoạn 1 bài Bạch Đằng giang phú

Phân tích đoạn 1 bài Bạch Đằng giang phú

<< < 1 2 3 4 5 > >>