Bài văn hay lớp 10

Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thuỷ cung, Trọng Thuỷ tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó

Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thuỷ cung, Trọng Thuỷ tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó

Cảm nhận về bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

Cảm nhận về bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

Tóm tắt truyện Tấm Cám

Tóm tắt truyện Tấm Cám

Phân tích nhân vật người anh hùng Đăm Săn trong đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây

Phân tích nhân vật người anh hùng Đăm Săn trong đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây

Nghị luận về vấn đề nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống

Nghị luận về vấn đề nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống

Phân tích nhân vật Thuý Kiều để làm nổi bật giá trị nhân đạo của Truyện Kiều

Phân tích nhân vật Thuý Kiều để làm nổi bật giá trị nhân đạo của Truyện Kiều

Phân tích đoạn trích Trao duyên

Phân tích đoạn trích Trao duyên

Viết cảm nghĩ của em về mẹ

Viết cảm nghĩ của em về mẹ

Thuyết minh bài thơ Phú Sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

Thuyết minh bài thơ Phú Sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

Phân tích bài Thu hứng của Đỗ Phủ

Phân tích bài Thu hứng của Đỗ Phủ

Viết bài văn thuyết minh về tác gia Nguyễn Du

Viết bài văn thuyết minh về tác gia Nguyễn Du

<< < 1 2 3 4 5 > >>